2,5 million til hjemmeplejen i Hørsholm

Mere hjælp til de svageste borgere som venter på plejehjemsplads og de mest ensomme