20 procent færre opbruger deres dagpengeret

Færre opbruger retten til dagpenge. Men andelen, der hverken overgår til løn eller en anden ydelse, er steget.