2.439 tons Furesø-træ sendt videre til genbrug

Furesø-borgerne smed sidste år over 2.000 tons træ i containerne på genbrugsstationerne – og det træ får nyt liv i blandt andet spånplader

Vestforbrænding har fokus på træ, som skal genanvendes, og sidste år afleverede borgerne i Furesø i alt 2.439 tons træ på de to genbrugsstationer i henholdsvis Farum og Værløse.

Det skriver Vestforbrænding i en pressemeddelelse.

"Vi afskaffede 'Stort brændbart' på vores genbrugsstationer for et par år siden, og vi har ikke savnet det, Træet fra 'Stort brændbart' og 'Småt brændbart' bliver langt bedre udnyttet, når det går til genbrug, end dengang det blev brændt", fortæller udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.

I 2015 blev det til 42.321 tons træ på de 24 genbrugsstationer, der er med i Vestforbrændings fælles ordning. Det var 1.500 tons eller 3,7 procent mere end året før, og det trækker i den rigtige retning i arbejdet med at opfylde den nationale ressourcestrategis mål om at genbruge mindst 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022.

"Tallene bekræfter, hvad vi også ved fra andre kilder, at borgerne gerne vil sortere deres affald og være med til at udnytte ressourcerne effektivt og miljømæssigt. Det gælder også træ", siger Yvonne Amskov.

mw

Genbrug af træ:

– Det indsamlede træ bliver hovedsagelig afsat til virksomheder, der producerer spånplader- Vestforbrænding samler træ ind på 24 genbrugsstationer- Genbrug af 1 tons træaffald fra genbrugsstationerne sparer miljøet for 1 tons CO2