1813-forhandlinger med praktiserende læger bryder sammen

Region Hovedstaden og de praktiserende læger kan ikke blive enige om en ny akutordning, hvor lægerne deltager.