165.000 for at få tåneglene klippet

Politikerne har nu fået tal på, hvad det koster, hvis de vil tilbyde svage ældre at få klippet neglene

Foto: Kristina Schønnemann