15 procent stigning på billetpriser?

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem Enhedslisten

15.januar steg billetpriserne for tog og bus i gennemsnit 5%. Trafikselskaber, KL og regionsrådsformændene beder regeringen om tilladelse til yderligere en prisstigning på 10% til maj. Argumentet er, at der ellers vil ske nedskæringer i driften. Jeg frygter, at prisstigningerne vil medføre færre passagerer, og dermed risiko for forringet busdrift og køreplaner, samtidig med at der er risiko for stigende billetpriser igen i 2024. Det bliver en negativ spiral. Det går den helt forkerte vej.

Derfor stillede Enhedslisten et forslag i Regionsrådet, om at bede regeringen om ekstra kompensation til trafikselskaberne, da passagertallet er på vej op, efter Coronanedlukningen, og man regner med at passagertallet i 2024 vil være på niveau med tidligere.

For forslaget stemte: SF, Radikale, Enhedslisten og DF (16). Imod stemte SD, V, K, NB (25). Hvis nogen læsere er enig i forslaget kan man støtte et Borgerforslag: ’Stop for ekstra stigning af billetpriser’.

Vi ved fra undersøgelser, f.eks. fra Passagerpulsen, at prisen spiller en rolle. Særligt fire områder kan få flere til at bruge kollektiv transport: Lavere priser, kortere rejsetid, flere afgange og større pålidelighed. Dansk Industri opfordrer til at sænke priserne med op til 20 % samt at øge de offentlige tilskud for at få 10 pct. flere til at tage bus og tog, Argumentet er, at den heraf følgende reduktion i trængslen også vil komme varetransporten til gode.

I regionen er det et mål, at 20% af bilpendlerne skal flyttes til kollektiv transport eller cykling.

Fordi der er for meget trængsel på vejene, luftforurening, CO2-udledning og støj. Derfor skal der ikke ske forringelser, men tværtimod investeres i kollektiv transport, der indenfor nogle få år har omlagt til el-drift.

Derfor en opfordring til at regeringen giver yderligere kompensation og fremrykker de investeringer i kollektiv transport, som er aftalt i infrastrukturplanen. Samt en opfordring til at borgere presser de politiske partier i Folketinget og regeringen til at prioritere busser og tog.