14 anholdt og trukket i fogedretten

Foto: Annemette Ross Jensen