13 undlod at stemme da sag om haltider var i byrådet

Syv byrådsmedlemmer vedtog at afsætte 6.400 kr. til leje af gymnasiehallen

Foto: Michael Braunstein