123 menighedsråd er på plads

123 menighedsråd har som forsøg afholdt menighedsrådsvalg ved en valgforsamling efter nye regler.