100.000 kr. fra pulje kommer demente borgere i Solrød til gode

Godt 100.000 kroner fra puljemidler skal bruges til oplevelsesture og hjælpemidler til borgere med demens i Solrød kommune.
Godt 100.000 kroner fra puljemidler skal bruges til oplevelsesture og hjælpemidler til borgere med demens i Solrød kommune.

Pengene skal bruges til oplevelsesture og forskellige varige hjælpemidler, der kan danne et godt grundlag for samtaler samt til at vække og stimulere minder hos borgere med demens.

Et samarbejde mellem Alzheimerforeningen Østsjælland, Centerrådet i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Senior Klub, Ældre Sagen i Solrød og Solrød Kommunes demensteam har søgt og fået bevilliget 107.250 kr. fra Sundhedsstyrelsens puljemidler til aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende.

Pengene bruges på at arrangere fem oplevelsesture for demente borgere og deres pårørende bl.a. til Knuthenborg Safaripark og Oplevelsescenter Nyvang.

Ud over oplevelsesturene bliver der også indkøbt forskellige varige hjælpemidler, som kommer demente borgere til gode. Der vil blandt andet blive indkøbt polaroid-kameraer, der fremkalder filmen, så billedet kan ses få minutter efter, at det er taget, hvilket kan danne et godt grundlag for samtaler. Derudover vil der blive indkøbt hjælpemidler, der understøtter hukommelsen såsom dukke-terapi og aktivitets- og erindringskasser, som indeholder gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos borgere med demens. Personer med demens kan tit ikke umiddelbart berette om deres liv, og derfor er brugen af genkendelige genstande et godt redskab til at finde nye indgange, der vækker associationer til fortiden. Planen er, at disse hjælpemidler skal overdrages Oasen i Aktivitets- og Frivilligcenteret og Plejecenter Christians Have.

Du kan afhente en brochure, som fortæller nærmere om turene på Plejecenter Christians Have og i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sonja Poulsen på tlf. 22 21 14 03.