Lokal forperson om Frederikssundsvej: – Det er et farligt sted at færdes

Christoffer Rosenkrands, der er forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, håber, at politikerne i København vil prioritere penge på at gøre Frederikssundsvej mere sikker

Skole glæder sig over ændringer på farlig vej

I løbet af de senere år er der sket flere dødsulykker på Frederikssundsvej, og derfor skal de lokale politikere nu tage stilling til ti forskellige forslag, som kan gøre vejen mere sikker. Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne

Trafiksikkerhed: En af de farligste strækninger i København.

Sådan konstaterer fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der undersøgt trafiksikkerheden på Frederikssundsvej på en række punkter i dialog med forskellige lokale parter og skoler.

Fra maj til december sidste år har forvaltningen kigget nærmere på vejen med de mange ulykker, som går gennem Brønshøj-Husum, og det har nu resulteret i ti løsningsforslag for ti forskellige kryds, som skal forbedre sikkerheden for trafikanter.

Den såkaldte foranalyse af Frederikssundsvej blev blandt andet sat i gang, efter der skete to dødsulykker i Brønshøj-Husum i sommeren 2020. Det fik lokaludvalget til at presse på for at undersøge vejen nærmere, og i budgettet sidste år satte politikerne 700.000 kroner af til undersøgelsen.

Det glæder derfor Christoffer Rosenkrands, der er forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at foranalysen og dens konkrete løsningsforslag nu er lagt frem.

– Vi er først og fremmest rigtig glade for, at den endelig er blevet lavet. Det tog noget tid, fra midlerne blev sat af, til der rent faktisk blev lavet en undersøgelse. Det er vi glade for, og i langt de fleste tilfælde er vi enige i konklusioner, fortæller forpersonen .

En farlig vej

Københavns Politi har i perioden 2012-2021 registreret i alt 755 trafikulykker på Frederikssundsvej. Herunder 158 ulykker med personskade, hvilket gør Frederikssundsvej til én af de farligste strækninger i København.

Personskadeulykkerne fordeler sig på fire dræbte, 91 alvorligt tilskadekomne og 68 lettere tilskadekomne. I 2022 er der sket én døds- og én nærved-dødsulykke på strækningen.

Højresvingsulykker er den mest hyppige ulykkestype og udgør næsten en femtedel af alle ulykker.

Fodgængere og cyklister udgør lidt over en femtedel af de involverede i ulykker, men udgør over to tredjedele af de tilskadekomne.

Kilde: Københavns Kommune

Det første skridt

Analysen er gennemført i tæt dialog med Bispebjerg og Brønshøj-Husums lokaludvalg, samt Bellahøj Skole, Brønshøj Skole og Skolen I Charlottegården og de øvrige borger i området, fortæller forvaltningen.

Der har været en besigtigelse med hver af de tre skoler og en workshop med hvert lokaludvalg. Derudover er der gennemført to spørgeskemaundersøgelser, en for skolerne og en for borgerne. Forvaltningen har modtaget 2.891 besvarelser om den oplevede tryghed og om ønsker til Frederikssundsvejs indretning.

Det er vigtigt, fordi der er mange ulykker. De to dødsulykker har vist, at det er et farligt sted at færdes, især ved krydsningerne.

Christoffer Rosenkrands, forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har man taget godt imod foranalysen og dens forslag og håbet er nu, at politikerne i Københavns Kommune vil prioritere løsningerne økonomisk.

– Nu har vi taget det første skridt på vejen til at gøre det et sikrere sted at færdes, men vi ved også godt, at der indtil videre kun er sat penge af til undersøgelsen, siger Christoffer Rosenkrands.

Hvorfor er det vigtigt at prioritere det?

– Det er vigtigt, fordi der er mange ulykker. De to dødsulykker har vist, at det er et farligt sted at færdes, især ved krydsningerne, påpeger Christoffer Rosenkrands og uddyber:

– Der er mange steder, hvor oversigtsforholdene for svingende biler ikke er særligt gode, og derfor er det vigtigt at sætte det arbejde i gang.

Hyppige højresvingsulykker

Ifølge forvaltningen er højresvingsulykker den hyppigst forekommende form for ulykke og udgør næsten en femtedel af alle ulykker på Frederikssundsvej. Højresvingsulykker er også den ulykkesform, der medfører flest tilskadekomne, lyder det.

I foranalysen har forvaltningen nu identificeret ti forskellige lokationer, hvor både trafiksikkerheden og Frederikssundsvej som skolevej kan forbedres. Forslagne er koncentreret omkring kryds på strækningen, hvor der er mange uheld, og tager udgangspunkt i, at hele Frederikssundsvej bliver omfattet af en hastighedsgrænse på 40 km/t., som implementeres i 2024, forklarer forvaltningen.

Den samlede anlægspris for alle løsningsforslag vil være 18,3 millioner kroner, og det er forventningen, at de ti løsningsforslag samtidig vil betyde en nedlægning af 11 parkeringspladser.

Der er mange børn, som er nødt til at krydse vejen, og derfor er der behov for at sikre den. Det er problem, at bløde trafikanter ikke sikkert kan krydse vejen.

Christoffer Rosenkrands, forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Der er lagt op til, at de lokale politikere kan behandle sagen i forbindelse med de næste budgetforhandlinger eller muligvis allerede i denne uges Overførselssag.

Ifølge forpersonen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg er det essentielt, at politikerne prioriterer de løsningerne, som skal gøre vejen mere sikker.

– Sikkerhed frem for alt. Det handler om borgernes oplevede tryghed for dermed også den fysiske sikkerhed, som bare er rigtig, rigtig vigtig. Ingen har lyst til at bo et sted, hvor det ikke er sikkert at færdes i trafikken, siger Christoffer Rosenkrands.

Han peger også på, at alle de lokale skoler i området alle ligger på den ene side af Frederikssundsvej, og det tvinger mange skolebørn på den modsatte side til at krydse den farlige vej hver eneste dag.

– Der er mange børn, som er nødt til at krydse vejen, og derfor er der behov for at sikre den. Det er problem, at bløde trafikanter ikke sikkert kan krydse vejen, fastslår Christoffer Rosenkrands,

Mulige indkørselsforbud

Af de ti løsningsforslag på strækningen ligger seks af dem i Brønshøj-Husum. Det drejer sig om krydset Bellahøjvej/Utterslevvej, krydset Tuxensvej/Risvangen, Brønshøj Torv, Holcks Plads/Elmelundsvej, Husum Torv, Marbjergvej/Mørkhøjvej og Novembervej/Herlev Hovedgade.

De forskellige forslag kredser om en række konkrete muligheder for de enkelte kryds. Eksempelvis er der lagt op til at reduceres afstanden mellem fodgængerfelt og blåt cykelfelt i krydset Bellahøjvej/Utterslevvej, så oversigten til fodgængerfeltet forbedres.

I krydset Tuxensvej/Risvangen bliver det foreslået at gennemføre cykelsti og fortov på tværs af Tuxensvej, hvilket vil betyde, at svingende biler tvinges ned i hastighed. Samme løsning er på bordet, når det kommer til Holcks Plads og Elmelundsvej, hvor man vil gennemføre cykelsti og fortov på tværs af Holcks Plads.

En anden markant mulig ændring handler om Brønshøj Torv. Her bliver det blandt andet foreslået at lukke Brønshøj Kirkevej for indkørende biltrafik for at “reducere konfliktpunkter ved torvet”, lyder det fra forvaltningen.

Ved Husum Torv nævnes det blandt andet, at man kan foretage ændringer af fodgængersignalet over Frederikssundsvej, samt muligheden for at etablere indkørselsforbud til torvet fra Frederikssundsvej.

Forvaltningen har som nævnt sendt sagen videre til politisk behandling og samtidig lagt op til, at politikerne kan vælge at bryde projektet op i etaper i stedet for at sætte penge af til alle ti løsningsforslag på én gang.

I den forbindelse foreslår forvaltningen, at man begynder med nogle af de kryds, hvor billedet af ulykkestyperne er klarest. Det drejer sig om flere af forslagene i Brønshøj-Husum.