Gymnasieelever vil have mere fællesskab og hygge på Husum Torv

Eleverne på design- og arkitekturholdet på Nørre Gymnasium giver Brønshøj-Husum Lokaludvalg idéer til hvordan deres visioner kan omsættes til liv og hygge på Husum Torv

Elever gav idéer til lokalpolitikere

På Nørre G. har et hold design- og arkitekturelever arbejdet med byudvikling og præsenterede analyser og idéer for lokaludvalget ved det seneste møde. Foto: Kaj Bonne

Husum Torv er gråt, kedeligt, ikke hyggeligt og opleves ikke trygt ifølge design- og arkitektureleverne fra Nørre Gymnasium, som ved det seneste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremlagde deres analyser og idéer til en forbedring af torvet baseret på lokaludvalgets visioner.

– Hvor har i gjort af busserne? spurgte en af udvalgsmedlemmerne efterfølgende en gruppe, som havde indraget hele torvet til ophold.

– Den ene skal køre ad Marbjergvej til Frederiksundsvej. Og der er stoppested her over for fritidsordningen, hvor de kan holde pause. I Smallegade kan der holde mange busser samtidigt med at trafikken kan fortsætte udenom, lød det blandt andet i forklaringen.

Den eksisterende belægning bevares men fællesskabet er fokuseret på fire hævede øer hvor man kan tale sammen. Modellen er lavet af elever fra Nørre Gymnasium. Foto: Kaj Bonne
I hjørnet står en gammel sporvogn for at bringe historien ind på pladsen. Træerne er plantet i grupper fordi de ifølge elevernes research har det bedre sådan. Modellen er bygget af elever fra Nørre Gymnasium. Foto: Kaj Bonne
I midten er et forsænket område, som kan bruges til ophold og opsamling af regnvand ved skybrud. Der er mange halvtage med planter på taget. Modellen er lavet af elever fra Nørre Gymnasium. Foto: Kaj Bonne

Udgangspunkt i visionsplan

I forbindelse med annoncering af lokaludvalgets kick-off-møde af bydelsplansprocessen, blev lokaludvalgets sekretariat kontaktet af Nørre Gymnasium ved lektorerne Stinne Bo Schmidt og Cecilie Bepler. De havde et ønske om et samarbejde som lokalvalget takkede ja til.

Nørre G. udbyder et valgfag; 'Design og arkitektur', hvor eleverne arbejder med produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur og læringen bliver bedst hvis den tager udgangspunkt i noget konkret og ægte, indledte deres lærer med.

Der er hver dag mange af gymnasiets elever som passerer Husum Torv, da det er et trafikalt knudepunkt og derfor ved de, hvordan det føles at stå der i regnvejr og vente på en forsinket bus.

Medlemmer fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg lytter til elvernes fremlæggelse af deres idéer til hvordan Husum Torv kan forbedres. Foto: Kaj Bonne

I lokaludvalgets udkast ’vision, strategier og indsatser’ i bydelsplanen, indgår et strategisk samarbejde med Nørre Gymnasium under strategi 5: 'Vi sætter fokus på børn og unge', hvor der eksperimenteres med nye måder at inddrage børn og unge på.

Derudover havde flere af eleverne taget hensyn til klima og miljø samt fællesskab som modsætning til ensomhed i deres planer. Emner som lokaludvalget også arbejder med.

Grønt og fællesskab

Tre grupper fremlagde tre forslag som alle tog udgangspunkt i nogle af de eksisterende forhold som brostensbelægning og zonerne til ophold.

I et forslag var fire øer i organiske former hævet og havde græstæppe og buske. Et andet hold havde formet en forsænket midte som samtidigt kunne bruges til håndtering af regnvand ved skybrud. Den tredje gruppe havde bragt historien i spil ved at hente en gammel sporvogn ind på pladsen.

Blandt grupperne var Ronya, Mathias og Marius fra 3.Y

Hvilken forskel kommer jeres forslag til at kunne gøre?

– Det kommer til at skabe et sted hvor man kan hænge ud. Det bliver et fælles rum hvor folk kan tale sammen, fortalte Ronya på vegne af gruppen.

Fællesskab og bekæmpelse af ensomhed er også et fokus i visionsplanerne fra lokaludvalget. Dermed kan elevernes forslag bruges videre i arbejdet med Brønshøj-Husum.

David Grolin Kristensen, som netop er blevet valgt som formand for Byudviklingsudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, var særligt glad for de tanker som eleverne havde gjort om at forene trafikknudepunktet med vækst i det hyggelige og lokale erhvervsliv

– Jeg var særligt inspireret af det forslag, som havde et fokuspunkt omkring caféliv på pladsen med udeservering. Det giver god mening både for lokale, handlende og de som bruger torvet som skiftestation. Det er tydeligt at de unge ikke bare har være nede og måle op og observere, men også selv kender både Husum St. Husum Torv og de lokale buslinjer i deres pendling til vores lokale gymnasium og tilføjer:

– Det er dejligt at de unge også mener at vores bydel mangler en metro.

På et af forslagene var der bygget en nedgang til metro som var markeret med et røde M.

Herfra kommer forslagene til Byudviklingsudvalget som kan arbejde videre med dem.