Forurening ved børnehave kan skade værdifuldt grundvand

På en grund i Husum er der fundet forurening med olie- og tjærestoffer, som overskrider de gældende grænseværdier. Det kan udgøre en risiko for både mennesker og miljø i fremtiden, fastslår Region Hovedstanden.

Forureningen ved Husumvold menighedsbørnehave og vuggestue kan skade områdets værdifulde grundvand men skulle ikke udgøre en risiko for institutionens børn og personale, oplyser Region Hovedstaden. Foto: Kaj Bonne

Foto: kajbonne