Formand bliver til forperson

På baggrund af et medlemsforslag fra 2021 fra partiet Alternativet på Københavns Rådhus har Borgerrepræsentationen besluttet at ændre betegnelsen ’formand’ til ’forperson’ i Københavns Kommune i sin interne organisering i politiske udvalg, i vedtægter samt at kønsneutrale betegnelser skrives ind i ejerstrategierne for Københavns Kommunes selskaber,