Første skridt mod idræts- og natur campus

Helhedsplanen for natur og idræt på Bellahøj inklusiv Grønsdals Multucenter og Genforeningspladsen er nu på budgette

Første skridt mod idræts- og natur campus

Bellahøjmarken hvor vi skuer mod nord. Foto: Erik Fisker

Foto: Erik Fisker

Helhedsplanen med natur og idræt på Bellahøj rykker tættere på med den screeningsbevilling, som nu er bevilliget med Budget 2023. Afsættet for bevillingen er en rammeplan fra 2005, hvor også området omkring Grøndal MultiCenter og Genforeningspladsen er med. Helhedsplanen vil have fokus på områdets potentialer og muligheder for at tilbyde faciliteter, som understøtter og motiverer til idræt og bevægelse.