Flere unge i Brønshøj-Husum tager en ungdomsuddannelse

Et stigende antal unge fra Brønshøj-Husum søger ind på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen – og bliver der

Brønshøj-Husums unge uddanner sig

De unge i Brønshøj-Husum er med til at trække Københavns Kommunes ungdomsuddannelsesniveau op. Arkivfoto

Andelen af afgangselever, der stadig er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de forlod folkeskolen, er steget fra 86 til 92 procent Brønshøj-Husum.

I Brønshøj-Husum er andelen af unge, som vælger at søge ind på en ungdomsuddannelse og fortsat er i gang på uddannelsen 15 måneder senere, steget fra 85,7 procent i 2016-2017, og ifølge den seneste måling for til 2019-2020 til knap 92 procent.

Til sammenligning var andelen i hele København på 90,6 procent. Christianshavn tog prisen som den “mest ungdomsuddannede bydel” med 94 procent af afgangseleverne i ungdomsuddannelse 15 måneder senere.

I alle de andre byområder går andelen i ungdomsuddannelse mere eller mindre nedad. Men Brønshøj-Husum med til at trække statistikken op.

Det seneste afgangshold, som statistikken medtager 15 måneder efter folkeskolen, er de unge, der tog afgangseksamen i 2020, hvilket er første corona-afgangshold. Det gør det ekstra positivt, at de ser ud til at holde fast i den valgte uddannelse.

Foto: Per Christensen

Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager (C) er ikke i tvivl om, at det er på grund af de kommunale indsatser, som har været målrettet de unge, herunder en indsats til unge fra udsatte områder og på at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne:

– Vores uddannelsesvejledning har også tilbudt individuel vejledning for unge fra udsatte boligområder, hvor vejlederen følger den unge et helt år ind i den nye ungdomsuddannelse. På den måde har de unge fået udfordret og kvalificeret deres valg af uddannelse eller støtte til at skifte til en anden uddannelse, hvis det viser sig nødvendigt. Der er ofte tale om unge, som kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for at tage så meget uddannelse, og som derfor har stor glæde af at få denne hjælp og sparring fra en person udenfor familien.

Det kommer til at gøre en forskel for de unge, mener borgmesteren:

– Der er jo kun godt at sige om det at tage en uddannelse. Det giver den unge en identitet og en følelse af at være en del af samfundet. Det har positiv indflydelse på både fysisk og mental sundhed og det øger muligheden for at få et velbetalt job. På samfundsplanet er uddannelse godt for fællesskaber, integration og mobilitet, medborgerskab og åbner mange andre gode muligheder.