Fagudvalgsformænd valgt

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fem fagudvalg, der er åbne for alle borgere

Formænd valgt for fagudvalgene
Foto: Erik Fisker