Enhedschef i Teknik og Miljø: Bellahøj-sagen er endnu ikke fuldt belyst

Sagen om renovering og risiko for sammenstyrtning i Bellahøj-husene er endnu ikke klar til afgørelse, fremgik det af et møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Sagen om Bellahøj bølger frem og tilbage

Bellahøj set fra luften. Sagen om renovering af højhusene og diskussionen om sammenstyrtning kører for fuld styrke. Bellahøj blev bygget som et prestigebyggeri for 65 år siden. Arkivfoto

Foto: Erik Fisker

Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Morten Lund, var torsdag i sidste uge indbudt til at give opsummering.

– I forbindelse med den planlagte renovering af bygninger og lejligheder på Bellahøj bestilte Landsbyggefonden en granskning af forberedelsen af sagen, da det er Landsbyggefonden, som skal finansiere renoveringen og vil sikre sig , at renoveringen som oprindeligt budgetteret, skal koste 400 millioner kr.

Bellahøj set fra luften. Højhusene blev bygget som et prestigebyggeri for 65 år siden. Arkivfoto

Mistanke om ustabilitet

– I sommeren 2021 kom rådgivende ingeniør Jørgen Nielsen for Landsbyggefonden med en udmelding om, at der grund til overvejelser om bygningernes stabilitet i SAB’s afdeling på Bellahøj. Det kunne boligselskabets hovedorganisation ikke sidde overhørig. Den hyrede de rådgivende ingeniørvirksomheder Rambøll, Niras og Svend Ole Hansen Aps til at vurdere sagen, som kom med en foreløbig rapport.

– 14. oktober i år kom der endnu en foreløbig rapport, om at der er så væsentlige usikkerheder om afdelingen, at man anbefaler at evakuere i højhusene i gennemsnit en gang om måneden, når vindhastigheden er af en vis styrke. Bygningerne på ni etager kan klare en højere middelvindhastighed , og de vil i gennemsnit skulle evakueres en gang om året.

Den 24. november viste en ny rapport baseret på samme data, at evakuering bliver nødvendig hver tredje måned i gennemsnit.

Evakuering og trivsel

Kort før mødet i lokaludvalget, torsdag den 24. november, kom rådgiverne med en ny rapport, der konkluderer, at evakuering ”kun” bliver nødvendig hver tredje måned i gennemsnit og forsat en gang om året for de højeste bygninger.

– Spørgsmålet er nu, om beboerne skal ud eller ej, når det blæser, og skal beboerne genhuses? Bliver deres liv ødelagt så meget af evakueringer, at det ikke er forsvarligt at lade dem blive boende? Hvis det er tilfældet, skal man genhuse dem. Skal det så være midlertidigt eller permanent. Det er ifølge loven SAB’s administrationsbestyrelse, der træffer den afgørelse, sagde Morten Lund.

Samvirkende Boligorganisationer (SAB) ansvarlig for evakuering. Som SAB´s administrationsselskab er KAB ansvarlig for at sikre beboernes sikkerhed. Derfor har KAB udarbejdet et beredskab med SMS-kæder og steder at sende beboerne hen, hvis det er nødvendigt at evakuere dem. I Morten Lunds optik er der taget hånd om sikkerheden fra KAB’s side.

Hvis ikke KAB formår at evakuere beboerne, skal kommunen vurdere, om KAB skal have et påbud om at evakuere, eller den skal gøre det selv.

KAB’s uvildighed vurderes

Morten Lund spurgte retorisk:

– Det har været bragt op er, at sagen bygger på en rapport fra KAB, er den uvildig? Har KAB lavet det her for at få beboerne ud tidligere? Afdelingsbestyrelsen har i forbindelse med genhusning forslået supplerende uvildige målinger direkte på bygningerne, ikke i en vindtunnel. Det har vi ikke i mit kontor kompetence til at vurdere. Vi har sendt forslaget i høring hos boligselskabet, og statikere er bedt om at vurdere, om det er relevant.

Landsbyggefonden har igen bedt om en uvildig granskning af KAB’s rådgiveres beregninger.

– Det er supergodt for alle, at det nu kun er hver tredje måned, der kan ske evakuering og ikke hver måned, sagde han.

Morten Lund mener ikke at påbuddet om genhusning blev sendt for tidligt.

– Vi fik besked om, at beboerne ville blive udsat for en ret voldsom påvirkning. Vi ville i gang med en dialog og en offentlig høring, der kunne gøre os klogere.

– Vi har en rigtig god dialog med afdelingsbestyrelsen. Vi har ikke modtaget det endelige materiale, og vi træffer først en afgørelse om genhusning, når vi har det fulde grundlag, så det er vi ikke klar til endnu.

Genhusning eller ej

Morten Lund anerkendte at midlertidig eller permanent genhusning fylder meget for beboerne.

– Ifølge Almenlejeloven er det boligadministrationens valg, og jeg kan ikke give påbud om det. Kommunen skal sikre, at der sker en forsvarlig drift af afdelingen. Hvis vi kommer frem til, at det ikke er forsvarligt at blive boende i afdelingen, skal beboerne genhuses.

Lejemålet skal være af passende størrelse og indretning, men udlejeren bestemmer huslejen, og hvis man siger nej, har man ikke ret til at få tilbudt en ny.

Formand for afdelingsbestyrelsen på Bellahøj, I og II, SAB, John Steen Johansen havde også kommentarer til sagen:

– Vi har påpeget den manglende kvalitetssikring af de undersøgelser og beregninger, der er foretaget. Bellahøj har været undersøgt i en vindtunnel, dvs. at man sætter en model af husene ind og udsætter dem for vindstyrker, fuldstændig som vi målte på toppen af husene. Der er bare det problem, at når man laver modeller og beregninger og kalibrerer i fine regnemodeller, kan man beregne, hvor hastig vinden bevæger sig mellem husene. Vi mangler, at der bliver målt direkte på bygningerne. Mål dog på virkeligheden og sæt sensorer op på husene. Vi vil gå videre sammen med de ingeniører, vi har som medlæsere, som også har kunnet se, at der var mangler i det her.

– Der har været evakueringsplaner siden efteråret 2021 , og vi er ikke blevet evakueret indtil nu. Vores centrale budskab er: Mål på husene, dokumenter, at de huse, der har stået så solidt og så godt i så mange år, skulle være så usikre, som nogen antager. Vi efterlyser at man sætter sensorer op på husene, som man gjorde på i forbindelse med undersøgelse af højhusene i Høje Gladsaxe. Man målte, om huset bevæger sig, under vindpåvirkning, og hvor meget, de reelt er udsat. En model af Bellahøjhusene er blevet udsat for vind i en vindtunnel. Der har man målt og regnet på vindens acceleration mellem husene, men ikke vindens direkte påvirkning af husene, forklarer han.

Sagen om renovering af Bellahøj og diskussionen om sammenstyrtning kører for fuld styrke. Arkivfoto