Biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Borgerrepræsentant Andreas Petersen (C) har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen redegøre for biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Natur, Utterslev Mose og Kirkemosen

Biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Foto: Gitte Ganderup

Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at der i perioden 2015-2022 er foretaget flere undersøgelser af plante- og dyreliv samt miljøtilstand i Utterslev Moses vandområder. De årlige undersøgelser af miljøtilstanden i mosens søer indeholder analyser af sigtdybde, næringsstofbalance, undervandsvegetation og fiskebestand.