Bekymret beboer om vindfølsomme højhuse: Kig på sagen igen

Længe leve diversiteten private tilbud kan give

Debat

Som beboer i SAB Bellahøj I og II har jeg med stigende bekymring fulgt sagen om de 260 husstande i Bellahøj II tæt.

At opsige så mange lejemål permanent er et meget voldsomt initiativ, ikke alene for de enkelte familier, hvoraf en del har børn og ældre beboere, men også for hele områdets beboeraktiviteter og demokrati.

Det er derfor vigtigt at sikre, at de undersøgelser og beregninger, der ligger til grund for de beslutninger, som Teknik- og Miljøforvaltningen skal tage, er korrekte bygningsteknisk og forvaltningsretslig.

Afdelingsbestyrelsen har kontakt med eksperter på disse områder og har forsynet såvel Teknik- og Miljøforvaltningen som politikere med meget relevante og tungtvejende oplysninger om sagens aspekter.

Det foreslås, at der opsættes måleudstyr, der kan måle vindpåvirkningerne på selve bygningerne og ikke, som det er sket, udelukkende baserer beslutningerne på målinger af modeller af husene i en vindtunnel.

I et notat til Teknik og Miljøudvalget fremgår det imidlertid, at forvaltningen kun i meget ringe grad har taget hensyn til beboerne og til afdelingsbestyrelsens vægtige argumenter. Det er meget bekymrende og kan få stor negativ betydning menneskeligt, politisk og forvaltningsretslig.

Jeg vil derfor opfordre medlemmerne af TMU til at endnu en gang at gennemgå de vigtige og vægtige informationer, som afdelingsbestyrelsen har forsynet dem med og især kræve, at der foretages målinger på selv bygningerne.

Klaus Holm Iversen, Ved Bellahøj Syd, 2700 Brønshøj

Hvad mener du?

Hvad er din holdning til sagen om Bellahøjhusene? Send dit debatindlæg til redaktionen på bha.red@sn.dk. Max længde 240 ord.