Mangler plads: Midlertidig daginstitution popper op i Vesterled

For at sikre plads til et stigende antal børn i Brøndby har kommunalbestyrelsen givet grønt lys til en midlertidig daginstitution i Vesterled, der skal huse 160 børn fra sommeren 2023 og cirka et år frem

Børnehuset Vesterled får en nabo.

Foto: Brøndby Kommune

Brøndby Kommune oplever som flere andre kommuner et pres på kapaciteten i dagtilbuddene, og derfor er der nu sat flere initiativer i gang for at sørge for, at der er pasningstilbud til alle børn. Blandt andet bliver der bygget to nye daginstitutioner i Brøndbyvester i 2024.

Den ene daginstitution er imidlertid forsinket, og med et børnetal, der stiger mere end forventet, har Kommunalbestyrelsen besluttet at placere en midlertidig daginstitution i Vesterled. Kommunen forventer, at den kommer til at så i Vesterled, indtil de nye daginstitutioner i Brøndbyvester står klar.

– Et af de mange initiativer, vi nu sætter i værk, for at sikre pasningstilbud til alle børn, er et midlertidigt pavillonbyggeri, så jeg er meget glad for, at vi midlertidigt, kan benytte arealet i Vesterled frem til, at de nye daginstitutioner står færdige, siger Anette Pilmark (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i Brøndby Kommune.

Udgravningen af jord til den nye pavillon, der skal stå indflytningsklar til sommer, begynder allerede inden påske. Pavillonen skal huse 160 daginstitutionsbørn fra sommeren 2023 og cirka et år frem og vil blive opført på kommunens grund i Vesterled, hvor det er planlagt, at der i fremtiden skal bygges et nyt ældrecenter.

Planerne om et nyt ældrecenter er dog ikke sløjfet. Et stramt anlægsbudget, der har indflydelse på hvor mange penge, en kommune må bruge på byggeri, har fået kommunen til at undersøge muligheden for et friplejehjem, som alternativ. Det er mens dette arbejde foregår, at arealet vil blive benyttet til den midlertidige daginstitution.

Pavillonen vil være i én etage og med fladt tag, og i tilknytning til pavillonen på godt 1.200 kvadratmeter også vil der blive etableret en legeplads, midlertidigt vejareal og parkeringspladser. Alle træer vil blive bevaret på friarealerne, som alle borgere fortsat vil kunne benytte som hidtil.

Ifølge Brøndby Kommune vil pavillonbyggeriet og de tilhørende områder blive planlagt, så det medfører mindst mulig gene for naboer og andre borgere i området.