Kommuner vil puste liv i slidt strandpark

Borgere, foreninger og politikere kommer med på råd i forbindelse med en anlægslov for Strandparken. Anlægsloven skal gøre det muligt at modernisere området til glæde og gavn for de mange brugere

Klar besked: Du kan godt bade i bugten

De fem kommuner bag Strandparken i Køge Bugt ønsker at modernisere området, så det også i fremtiden er attraktivt.

Foto: Robert Hendel

Strandparken i Køge Bugt har eksisteret i mere end 40 år, og her har den opnået en rig natur og er blevet et område, hvor folk har mulighed for at udleve et spændende friluftsliv.

Det populære område, som strækker sig over syv kilometer gennem Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve, har dog brug for en modernisering, hvis Strandparken fortsat skal kunne modstå klimaforandringerne og fortsat give god adgang til stranden og til et attraktivt friluftsliv.

I den forbindelse er borgere, foreninger og politikere i Brøndby Kommune kommet med forslag til, hvordan Strandparken i fremtiden også vil være et indbydende sted for byens borgere.

– Strandparken har i over 40 år beskyttet os mod havvandsstigninger og stormflod, og den er ved at være godt slidt. Derfor vil vi gerne puste nyt liv i området, og det gælder både for de faciliteter, vi har dernede, og for naturen, siger Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S).

I de fire øvrige kommuner bag Strandparken bliver der også samlet forslag til moderniseringen af Strandparken, og de mange forslag vil derefter blive sendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, så de kan indgå i Styrelsens arbejde med en ny anlægslov.

Anlægslov er nødvendig

Ligesom alle andre kyststrækninger i Danmark er Strandparken underlagt beskyttelseskrav, og de krav gør det svært at forny Strandparkens nedslidte faciliteter. Det vil en anlægslov kunne lave om på, fordi en anlægslov for afgrænsede områder kan ophæve bindingerne i en anden lovgivning.

I september 2022 underskrev Kent Max Magelund sammen med de øvrige fire borgmestre fra kommunerne bag i Strandparken og den daværende Bolig- og Indenrigsminister en principaftale.

Aftalen danner grundlag for regeringens anlægslov, som skal gøre det muligt at modernisere faciliteterne i Køge Bugt Strandpark.

– I moderniseringen af Strandparken er det særligt vigtigt for Brøndby Kommune, at der bliver taget hensyn til både benyttelse og beskyttelse, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Brøndby Kommune ønsker ikke lbot at understøtte Strandparken, som den er i dag, men på længere sigt vil kommunen også have skabt en række områder, der kan være med til at sikre endnu flere aktiviteter i Strandparken.

– Derfor bliver Strandparken fremtidssikret, så den kan benyttes af alle mennesker, men der skal stadig være god plads til naturen, lyder det fra Brøndby Kommune.

Parallelt med arbejdet med Strandparken, arbejder Brøndby Kommune sammen med seks andre kommuner også på at passe på havmiljøet i Køge Bugt.