Anklagere om hooligan-sag: Det eneste rigtige udfald

De to anklagere i ankesagen mod 30-årige Kevin Adrian Werner var yderst tilfredse med, at Østre Landsret kom frem til samme resultat som byretten i den mest omfattende voldtægtssag i dansk retshistorie

Landsret stadfæster udvisning af 34-årig: Voldtog barn i en skov

Østre Landsret stadfæstede onsdag eftermiddag forvaringsdommen mod 30-årige Kevin Adrian Werner, som endnu engang blev fundet skyldig i den mest omfattende voldtægtssag i dansk retshistorie.

Foto: Robert Hendel

Der er tale om en usædvanligt grov sag, som onsdag eftermiddag fik sin afgørelse i Østre Landsret, da byrettens forvaringsdom til 30-årige Kevin Adrian Werner blev stadfæstet.

Den tidligere hooligan-leder, som er opvokset i Rødovre, ankede byrettens dom på stedet den 8. juni 2022, men hans forsøg på at blive renset for alle anklager mod ham mislykkedes i landsretten.

Under begge behandlinger af straffesagen har Kevin Adrian Werner forsøgt at overbevise retten om, at de mange anklager om blandt andet grove seksuelle overgreb var et led i et nedrigt komplot imod ham. En enig domsmandsret i både by- og landsretten fandt imidlertid ikke grundlag for at antage, at de 16 unge forurettede havde indgivet falske anmeldelser for at få Kevin Adrian Werner af vejen.

I Østre Landsret blev der ved domsafsigelsen især lagt vægt på, at forklaringerne, som de forurettede i sagen har afgivet, har været særdeles troværdige, og det glæder anklagerne i sagen.

– Det er endnu en blåstempling af drengenes troværdighed, at Østre Landsret kommer frem til det samme resultat som byretten. Det er en af de groveste sager om overgreb, der er set i dansk retshistorie, forklarer Nicki Pettersson, der sammen med Mads Kruse førte ankesagen for anklagemyndigheden.

De to anklagere i ankesagen mod den tidligere hooligan-leder er tilfredse med, at forvaringsdommen blev stadfæstet. Det var ifølge Mads Kruse det eneste rigtige udfald, at Kevin Adrian Werner blev idømt en af lovens strengeste straffe.

– Der er tale om mindst 1.300 voldtægter. Det er voldsomt mange, og det samme gælder grovheden og gerningsperioden, som strækker sig fra 2013 til 2021, siger Mads Kruse om de mange seksuelle overgreb, der ofte blev begået i kombination med vold eller trusler på flere forskellige adresser i hovedstadsområdet.

I sin afgørelse lagde landsretten desuden vægt på den 30-årige mand fra Rødovre blev fundet skyldig i grove seksualforbrydelser mod adskillige unge mænd, hvoraf hovedparten var mindreårige i en del af gerningsperioden.

Sagen har ikke kun fyldt meget for de forurettede og deres pårørende. Også for anklagerene var der stor lettelse over landsrettens afgørelse, hvor erstatningskravene til flere af de forurettede blev hævet.

– Det er også et udtryk for, at retten har taget den her sag meget alvorligt. Der er tale om erstatninger på op til en halv million kroner. Det har jeg aldrig set før, og det er en anerkendelse af, at det er voldsomme overgreb, der er blevet begået, siger Mads Kruse.

Han kan ikke pege en lignende sag, hvor omfanget, karakteren og grovheden af de begåede seksualforbrydelser er identisk.

– Det er svært at finde paralleller. Det har vi i hvert fald ikke kunnet, lyder det fra Mads Kruse.

Forvaring

Forvaring er, udover fængsel på livstid, den eneste sanktion i dansk strafferet, som er uden tidsbegrænsning. Det er en straf, som bliver benyttet til personer, som bliver dømt for personfarlig kriminalitet og seksualforbrydelser, og som regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod.

Folk, der bliver idømt en forvaringsdom, er i modsætning sindssyge kriminelle egnede til at afsone straffen i et fængsel.