Alliance mellem syv kommuner: Sådan passer vi på Køge Bugt

De syv borgmestre i den såkaldte kommunealliance er ved at behandle seks anbefalinger til hvordan havmiljøet i Køge Bugt kan genetableres. Blandt andet vil de sætte en stopper for Hvidovre Kommunes planer om ni kunstige erhvervsøer ud for Avedøre Holme

Hvidovre Kommune ønsker at etablere erhvervsområdet Holmene, som består af ni kunstige erhvervsøer, ud for Avedøre Holme.

Foto: Robert Hendel