Tusindvis af nye Ballerup-borgere de kommende år

De nyeste prognoser viser, at der vil komme mange tusinde nye borgere i kommunen i de kommende år. Det krævet nye boliger og planlægning af institutioner.

De fleste har nok bemærket, at der bygges på livet løs i Ballerup, til nogens glæde og andres ærgrelse. Men de tørre tal viser også, at der er behov for det.

Ballerup kommunes nyeste befolkningsprognose viser, at der frem imod 2026 vil komme 6072 nye borgere i kommunen, hvilket svarer til en tilvækst på 12 procent. Der vil så være 55.346 borgere i Ballerup Kommune mod 49.274 i dag.

Tre vækstområder

Forudsætningen er, at det planlagte boligbyggeri gennemføres. Der forventes vækst i alle aldersgrupper med undtagelse af de 65-79-årige, men den største vækst forventes at ske i aldersgrupperne 0-5 år og ældre over 80 år. Det er især distrikterne Baltorp, Måløv og Skovlunde, der driver væksten og det hænger sammen med netop boligudbygningen og byudviklingen i disse områder. Mange af tilflytterne er børn og unge og det vil betyde, at de ældres andel af væksten vil være mindre.

På baggrund af tallene vil administrationen i den kommende tid regne på tallene og vurdere, hvilke behov der vil være for nye institutioner der vil være i fremtiden og fremlægge det for børne- og skoleudvalget.

Der strømmer folk til kommunen de kommende år og frem mod 2026 vil der komme over 6000 nye Ballerup-borgere.