Store prisstigninger giver færre passagerer

Marianne Frederik (Ø), medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden

15.januar steg billetpriserne for tog og bus i gennemsnit 5 procent. Trafikselskaber, KL og regionsrådsformændene beder regeringen om tilladelse til yderligere en prisstigning på 10 procent til maj. Argumentet er, at der ellers vil ske nedskæringer i driften. Jeg frygter, at prisstigningerne vil medføre færre passagerer, og dermed risiko for forringet busdrift og køreplaner, samtidig med at der er risiko for stigende billetpriser igen i 2024. Det bliver en negativ spiral. Det går den helt forkerte vej.

Derfor stillede Enhedslisten et forslag i Regionsrådet, om at bede regeringen om ekstra kompensation til trafikselskaberne, da passagertallet er på vej op, efter coronanedlukningen, og man regner med at passagertallet i 2024 vil være på niveau med tidligere.

For forslaget stemte: SF, Radikale, Enhedslisten og DF (16). Imod stemte SD, V, K, NB (25). Hvis nogen læsere er enig i forslaget kan man støtte et Borgerforslag: ’Stop for ekstra stigning af billetpriser’.

Vi ved fra undersøgelser, for eksempel fra Passagerpulsen, at prisen spiller en rolle. Særligt fire områder kan få flere til at bruge kollektiv transport: Lavere priser, kortere rejsetid, flere afgange og større pålidelighed. Dansk Industri opfordrer til at sænke priserne med op til 20 procent samt at øge de offentlige tilskud for at få 10 procent flere til at tage bus og tog. Argumentet er, at den heraf følgende reduktion i trængslen også vil komme varetransporten til gode.

I regionen er det et mål, at 20 procent af bilpendlerne skal flyttes til kollektiv transport eller cykling.

Fordi der er for meget trængsel på vejene, luftforurening, CO2-udledning og støj. Derfor skal der ikke ske forringelser, men tværtimod investeres i kollektiv transport, der indenfor nogle få år har omlagt til el-drift.

Derfor en opfordring til at regeringen giver yderligere kompensation og fremrykker de investeringer i kollektiv transport, som er aftalt i infrastrukturplanen. Samt en opfordring til at borgere presser de politiske partier i Folketinget og regeringen til at prioritere busser og tog.