Nu er der ekstra sikkerhed på udvalgte stationer

En række s-togsstationer får nu ekstra overvågning og mulighed for vagter i aftentimerne. Det gælder blandt andet Skovlunde og Malmparken.

Malmparken Station er blandt de stationer, der nu får øget sikkerhed med bedre overvågning og mulighed for at vagter sendes ud for at patruljere.

Malmparken Station er blandt de stationer, der nu får øget sikkerhed med bedre overvågning og mulighed for at vagter sendes ud for at patruljere.

Det kan være en utryg oplevelse at færdes på en øde s-togsstation om aftenen og mange har oplevet utrygge situationer på en række stationer i hovedstadsområdet. Derfor har DSB nu indført en vagtordning på en række stationer i området. Det sker som en konsekvens af den tryghedspakke, som blev vedtaget sidste år og hvor 12 initiativer skal fremme trygheden i det offentlige rum. Det betyder konkret, at en række vagter dagligt vil patruljere på 29 udvalgte stationer på Ringbanen og strækningen fra Hellerup til København H.

På yderligere 13 stationer vil der kunne blive sendt vagter ud, hvis der opstår behov, og blandt dem er Malmparken og Skovlunde Stationer.

Ifølge underdirektør i DSB Ejendomme, Lars Gøtke har man kunnet se, hvilke stationer der har været mest udsatte og derfor kommer vagterne til at rundere der eller kan blive sendt dertil.

Mere overvågning

Dertil kommer, at man på 46 stationer, deriblandt Malmparken og Skovlunde vil opgradere videoovervågningen og der skal sættes nye kameraer op og de eksisterende skal forbedres. Samtidig vil DSB fremover have to ansatte døgnet rundt til at varetage videoovervågningsopgaverne.

Så i den kommende tid vil det forhåbentlig bidrage til, at det bliver lidt mere trygt at færdes i ydertimerne på Malmparken og Skovlunde Station.

Malmparken Station er blandt de stationer, der nu får øget sikkerhed med bedre overvågning og mulighed for at vagter sendes ud for at patruljere.