Kontant støtte til tryghedsprojekter

Flere lokale projekter, der skal øge trygheden, har fået støtte fra TrygFonden.

Kontant støtte til tryghedsprojekter

Trygfonden har blandt andet givet penge til et hjertestarterskab i Måløv.

TrygFonden deler hvert år kontante midler ud til en række projekter, der skal skabe øget tryghed i Region Hovedstaden. Projekterne kan dække over mange ting og i år har rigtig mange søgt fonden om penge til deres lokale projekt. Nogle er store, andre er små, men alle har de til formål at øge trygheden med en aktivitet, projekt eller et redskab. I 2022 delte fonden knap 10,5 millioner kroner ud og blandt dem er der tre lokale projekter de har fået penge.

Det første projekt hører under kategorien ’voksne’ hvor målet er at voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Her har Botilbuddet Rødbo i Ballerup fået 40.650 kroner til en ’Veloplus cykel’.

To i Måløv

De to andre projekter er under kategorien ’Tryghed i hverdagen’, der lægger vægt på, at folk træder til og hjælper hinanden i hverdagen, når der er behov for det. Det er ofte ting, der gør folk i stand til at hjælpe sig selv og andre og her har rådet givet penge til to projekter i Måløv.

7500 kroner til en udendørs hjertestarterskab til seniorbofællesskabet Solsikken og 4369 kroner til et førstehjælpskursus til seniorbofællesskabet Kløvermarken.

Næste frist for at søge om midler til tryghedsskabende projekter er den 1. marts og man kan læse mere om støtte og projekter på Tryghed.dk.

Trygfonden har blandt andet givet penge til et hjertestarterskab i Måløv.