Klimapark rykker nærmere

Nu er de første penge frigivet til opførslen af den store klimapark på Baltorpplænen, der forventes færdig i 2025.

Den nye klimapark på 14.000 kvadratmeter kommer til at udgøre en midte for de nye boliger, der skal bygges. Foto: Arkiv

Den nye klimapark på 14.000 kvadratmeter kommer til at udgøre en midte for de nye boliger, der skal bygges. Foto: Arkiv

Foto: Annegitte Hjort (AGI)

Byudviklingen på Baltorpplænen er i fuld gang, og i marts stemte et flertal i kommunalbestyrelsen for, at der mellem de nye boliger skal anlægges en offentlig klimapark.

Klimaparken, som Ballerup Kommune er bygherre for, skal fylde 14.000 kvadratmeter. Udover at være et sted, Ballerups beboere kan bruge rekreativt, skal parken understøtte biologisk mangfoldighed og håndtere og forsinke problemer med regnvand, når der er skybrud.

På et møde i kommunalbestyrelsen mandag den 26. september blev det vedtaget, at de første fem millioner af i alt 30,5 millioner kroner, der er afsat til det grønne areal, bliver frigivet.

Enhedslisten, Radikale og løsgænger Kate Svarrer stemte imod.

Et kig i krystalkuglen

Som en af partierne, der har modsat sig parken, mener Stine Rahbek (Ø) ikke, at den udgør den bedste klimamæssige investering for kommunen:

“De penge kunne bruges bedre. Det har hele tiden været vores holdning, at det område skulle være brugt til et stort grønt område, der kunne bruges rekreativt. I stedet har man valgt at opføre boliger, og det betyder jo ikke, det bliver en dårlig klimapark, men jeg mener slet ikke, man skal bygge der. Den kæmpe klimapark er en tredjedel af den oprindelige park. Man skulle have udviklet hele parken til en spændende, oplevelsesrig naturpark med masser af rekreative muligheder for at lave bål, lege gemmeleg, klatre i træer, spille bold, være på picnic og finde biller i græsset,” siger Stine Rahbek og tilføjer, at et rent grønt område uden boliger ville gøre Ballerup bedre rustet til at håndtere fremtidens klimaforandringer:

“Når man kigger i krystalkuglen, viser det, at vi for Ballerup Kommune ser ind i en temperaturstigning på tre til fire grader inden år 2100. Det lyder måske ikke af så meget, men det betyder, at vi kommer til at få 30 hedevarmebølgedage,” siger hun og henviser til DMIs Klimaatlas ’RCP4,5’, der spår fremtidens Danmark til at byde på højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser.

“Vi mener, man skal sørge for, at der er store grønne områder midt i vores bymidter. Asfalten suger varmen til sig, hvorimod de grønne områder virker nedkølende. Så vi mister en mulighed for at lave en afkøling af Ballerup centrum. Og det er jo ikke sådan, vi kan anlægge et grønt areal et andet sted, for det hele er bebygget nu. Derfor stemte vi imod det.”

Bedre end ingenting

Formand for klima- og miljøudvalget Hella Tiedemann (A) deler langt hen ad vejen Stine Rahbeks bekymringer.

“Jeg kan godt se problematikkerne, og jeg kan se, at verden ikke har det godt, så jeg er meget enig i, vi skal gøre noget. Men vi skal have plads til mennesker også. Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, vi ikke er enige om, at den (klimaparken, red.) skal være der, men sådan er det,” siger Hella Tiedemann.

Parken kommer til at løse et vigtigt problem med regnvand, understreger Hella Tiedemann:

"Det er altid godt, vi får lavet nogle bassiner, som kan tage regnvand, når vi har monsteregn. Parken bliver et sted, der kan tage regnen ved skybrud, og efterfølgende vil regnvandsanlægget udgøre et spildevandsteknisk anlæg drevet af Novafos. Det er godt, fordi vi så har en måde at håndtere det regnvand, der falder,“ siger Hella Tiedemann og fortsætter.

"Jeg ved, at den nye park kommer til at give mere mangfoldighed til vores natur, miljø og biodiversitet, end vores store, grønne plæne, der lå der før. Vi har et stort areal liggende på Baltorpplænen, som har været der stort set siden, jeg gik i skole som en stor pige, og som ikke som brugt,. Nu bliver der bygget boliger, som vi har kraftigt brug for alle sammen. De bliver bygget tæt på stationen, og det er rigtig godt, for så får vi folk til at bruge det offentlige. Jeg håber, vi får en lille park, som vi alle kan sætte os i og nyde en dejlig sommeraften eller en vinterdag.”

Kommer man til at se dig i parken?

“Det kan du tro, man gør. Jeg har jo min egen have, men bor midt i byen, så det kan du tro.”

Den nye klimapark på 14.000 kvadratmeter kommer til at udgøre en midte for de nye boliger, der skal bygges. Foto: Arkiv