Et sparebudget med investeringer og igen uden skattelettelser

I oktober blev Ballerup kommunes budget vedtaget af alle partier undtaget Venstre. Det blev et budget med besparelser for 49 millioner kroner, men også med plads til investeringer i fremtiden. Men skattelettelser var der stadig ingen af.

Økonomisk håndsrækning til gældsrådgivning

Pas på pengene. Det må være mottoet for budgetflertallet i Ballerup Kommune, der ikke fandt plads til skattelettelser og skulle spare 49 millioner kroner, også selvom der blev plads til ’nødvendige’ investeringer i fremtiden.

Det har handlet meget om valg i oktober måned. Partierne og politikere har – også de lokale – har engageret sig i folketingsvalget, der er afholdt når dette læses. Men det ændrer ikke på, at det nære demokrati fortsat kører og den 10. oktober blev 2023-budgettet for Ballerup Kommune vedtaget af en bred forligskreds. Kun Venstre valgte at stå udenfor. Der var lagt op til store besparelser og det endte med, at der skulle spares 49 millioner kroner i stedet for 57 millioner kroner og det afstedkommer naturligvis en del reduktioner forskellige steder. Men der var også plads til, at man investerede i fremtidens demografiske udvikling.

Især fire områder bliver fremhævet som de største investeringsposter, nemlig daginstitutioner, Skovlunde Skole, Klima og fjernvarme samt idrætsområdet.

“Der skal bygges fire nye institutioner. Det skal der, fordi vi får mange tilflyttere i de kommende år. Det betyder, at der skal byges en ny institution med plads til 160 børn i Skovlunde, vi skal udvide kapaciteten i Birkegården i Hedeparken med 50 børn, der skal bygges om i BFO Kornvænget, Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg skal udvides, så der kommer syv spor og så skal der bygges en ny institution i Kildedal. Det er hovedtrækkene og det er nødvendige udvidelser på grund af udviklingen i demografien,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som også fremhæver indsatsen på klimaområdet med en fem millioner kroner stor klimapulje, fjernvarmeudrulningen og investeringer i idrætten, med blandt andet nye boldbaner. Desuden har man blandt andet afsat otte millioner kroner til at fastholde og rekruttere medarbejdere i de kommende år.

“Det er et sparebudget, hvor der er bleve lavet de nødvendige besparelser. Men vi har heldigvis også fundet plads til de nødvendige investeringer,” pointerer Jesper Würtzen.

Billigere service

Der er blandt andet sparet 13 millioner kroner om året frem mod 2026 på administration og 10 millioner kroner om året på varekøb i hele den kommunale organisation.

“Der har været varslet besparelser på administrationen, men vi har også fundet frem til, at vi kan spare 10 millioner om på købe af varer og ydelser. Vi skal kigge på serviceniveauet. Ballerup Kommune har generelt højere udgifter til serviceydelser, sammenlignet med andre kommuner. Det betyder ikke altid, at det er bedst, kan vi se. Vi behøver måske ikke, at betale så meget. Vi skal ikke være de billigste, for vi vil gerne bibeholde et godt serviceniveau overfor borgerne, men vi behøver måske heller ikke at være de dyreste. Derfor giver den besparelse mening,” siger Jesper Würtzen.

Ingen skattelettelser

Et af de centrale punkter fra blandt andet Venstre, Konservative og Enhedslisten var skattelettelser. Med den gode økonomi som Ballerup Kommune har, manglende muligheder for at bruge pengene grund af service- og anlægsrammerne og de gode statslige kompensationsordninger, var det vigtigt for partierne at give skattelettelser. Ifølge Venstre var det vigtigt, at give borgerne flere af deres egne penge tilbage, især i disse tider, hvor alting bliver dyrere. Det var det centrale argument fra Venstres gruppeformand Mikael Wandel, og derfor måtte Venstre forlade budgetforhandlingerne. Men ifølge borgmesteren, var der igen ikke plads til skattelettelser, omend selv statsminister Mette Frederiksen (A) i valgkampen har åbnet for tanken.

“Lige nu er der ikke plads til skattelettelser. Der kommer flere indbyggere og vi er nødt til at investere i fremtiden., Det er rigtigt, at vi bliver kompenseret de første år af staten, men kompensationen falder gradvist og så kan vi pludselig stå i en situation, hvor vi mangler pengene. Samtidig skal vi også tænke på den velfærd vi skal yde i de kommende år med flere ældre og flere tilflyttende børnefamilier og vi skal fastholde og have nye medarbejdere. Det er ikke noget princip, men jeg mener det er rettidig omhu,” siger Jesper Würtzen, som ikke kan garantere, at der ikke skal spares næste år også.

“Det var godt, at vi på grund af blandt andet øgede selskabsskatter ikke skulle spare så meget som planlagt. Men der er ikke nogen garanti for, at vi ikke skal spare igen næste år. Det afhænger af, hvordan tallene ser ud i løbet af 2023,” siger borgmesteren.

Fattigere borgere

Hos de Konservative var man ikke så konsekvent som Venstre med sin beslutning om at forlade forhandlingerne på baggrund af de manglende skattelettelser. Her gik man med i forliget, selvom skattelettelser har været et meget centralt krav i flere år.

“Det var en stor kamel at sluge, for vi vil rigtig gerne have de skattelettelser. Vi mener stadig, at man gør Ballerups borgere fattigere, især i denne tid. Men vi valgte at gå med, for vi vil tage ansvar og der skal jo være nogle voksne til at holde de røde i ørerne. Så venter vi på, at der bliver et flertal for at lette skatten og gøre borgerne lidt rigere,” siger Allen Kristensen, gruppeformand for Konservative.

Pas på pengene. Det må være mottoet for budgetflertallet i Ballerup Kommune, der ikke fandt plads til skattelettelser og skulle spare 49 millioner kroner, også selvom der blev plads til ’nødvendige’ investeringer i fremtiden.