Det lokale erhvervslivs kommunale livline

Som en af landets førende erhvervskommuner skal Ballerup naturligvis have en erhvervsudviklingschef. Efter godt et års ventetid er der nu ansat en og Claudia Westh Lonning glæde sig til at komme ud i den lokale virkelighed og møde de mange forskellige erhvervsområder kommunen har. Især iværksætterne er i fokus.

Claudia Lonning har især fokus på iværksætterne og detailhandelen i sit nye job som erhvervsudviklingschef i Ballerup Kommune. Hun mener, at det netop er iværksætterne, som skal drive fremtiden og derfor har brug for opmærksomhed.

Hun er egentlig uddannet cand.mag i spansk og har skrevet et par historiske bøger. Men det er alligevel erhvervslivet med alle dets facetter og virkeligheder, som optager hverdagen for 45-årige Claudia Westh Lonning, som nu er ansat som ny erhvervsudviklingschef i Ballerup Kommune. Et job som er helt centralt i en kommune, der er og fortsat skal være en af de førende erhvervskommuner i Danmark.

Netop det faktum var en af de primære årsager til, at Claudia Westh Lonning søgte jobbet, der har været ledigt en snart et år.

“Jeg kan rigtig godt lide at komme ud og møde de forskellige virksomheder ansigt til ansigt. Både de store internationale virksomheder, der jo er mange af herude, men især iværksætterne og de mindre virksomheder, der måske i højere grad har brug for sparring og rådgivning fra os. Ballerup Kommune vil gerne styrke iværksætterne og politisk bakker man op om erhvervslivet og behandler det ikke sådan lidt stedmoderligt. Det tiltrak mig ved jobbet,” siger Claudia Westh Lonning, der kommer fra stillinger i Dansk Industri og Erhvervsministeriet, hvor hun netop har arbejdet med blandt andet iværksætteri og netværksskabelse.

Hun ser klart nogle styrker i Ballerup som erhvervskommune.

Klynger og fokus på iværksættere

“Der er først og fremmest nogle gode klynger. Life Sceince, IT, og Tech er gode og stærke virksomheder, der vil komme til at påvirke fremtiden og og som står stærkt globalt. De er her også på grund af den gode infrastruktur og gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser til den offentlige trafik. Det har store fordele. Mange af disse virksomheder kan jo heldigvis klare mange ting selv, og derfor er der også fokus på de små virksomheder og på iværksættere, der i høj grad også skal tegne fremtiden. Det er der en villighed til at understøtte her i kommunen også med henblik på at skabe netværk og fremdrift i eksempelvis den grønne omstilling,” siger hun.

Også de små virksomheder og iværksættere er i fokus, både hos erhvervschefen og politisk.

“Vi inviterer til møde med iværksættere, der holder til i World Trade Center og The Camp (et iværksætterfællesskab, der har til huse i Tryg Forsikrings domicil i Ballerup, red) og vi vil skabe et iværksætternetværk, hvor man kan brande sig selv og vise andre hvad man kan. Vi vil også søge inspiration i andre kommuner for at se, hvad man gør der,” siger Claudia Lonning, som også håber at kunne indstifte en lokal iværksætterpris.

“Der er rigtig mange priser i forvejen, men det er en anerkendelse der betyder noget for iværksætterne. Det kan være en hård metier og det betyder noget at få en form for officiel anerkendelse,” påpeger hun.

Samtidig er det vigtigt, at man ikke satser på det forkerte.

“Jeg er i dialog med lokale iværksættere og der er ikke ønske om flere LinkedIn netværk og en slags. Det skal være fora, hvor iværksættere kan møde deres kunder og få solgt nogle varer. Der er sat midler af fra politisk hold til, at vi især skal lade iværksætterne brande sig selv og møde de kunder, de skal leve af,” siger Claudia Lonning.

Men der er også plads til forbedring. Netop med fokus på de små erhvervsdrivende, mener den nye erhvervsudviklingschef, at der skal rettes et skarpt lys på den lokale detailhandel i bymidterne.

Et mere aktivt byliv

“Vi kan jo se i mange byer, ikke kun i Ballerup, at det lokale handelsliv og detailhandel er under pres. Det er der mange grunde til, men det er meget vigtigt, at man har et aktivt handelsliv eller i hvert fald en form for aktivt byliv i bykernen. Det er ikke nogen let opgave, men det er klart noget jeg synes skal prioriteres og kigges på. Hvordan får vi skabt mere handelsliv i bymidterne i kommunen. Vi skal også være åbne for at skabe liv i eksempelvis Lautrup og i det kommende Kildedal, så vi ikke har de her øde områder, der er tomme og livløse efter klokken 17. Det kan tiltrække de unge medarbejder og på sigt også skabe liv i andre dele af kommunen,” siger Claudia Westh Lonning, som også pønser på en række aktiviteter, der kan skabe et bedre netværk imellem virksomhederne i de kommende år.

“Mit fokus er i det hele taget netværk og et mere aktivt og levende byliv, både i erhvervsområderne og i bykernerne. Det skal understøttes af den politiske vilje til at fokusere på det og det mener jeg klart, der er villighed til. Så om ti år skal der gerne være mer liv i både Lautrup-området, Kildedal og i bymidterne. Det er ambitiøst, men også en prioritet,” pointerer Claudia Westh Lonning, der privat bor i Hellerup med mand og to børn.