Familievirksomhed vil sælge kanoture på Tryggevælde Å

Rikke

Flemming Sten Petersen tager imod sin søn Michael og barnebarnet, der lægger til ved Prambroens landgang, hvor kanoudlejningen, ifølge ansøgningen, skal foregå fra. (Foto: Thomas Olsen)

Af Henrik Fisker

Tryggevælde Å: Et nyt turismetiltag på Stevns kan se dagens lys allerede 1. april, hvis en ansøgning fra initiativtagerne får det blå stempel fra Plan, Teknik og Miljøudvalget, som skal tage stilling til, om et familieforetagende med hjemsted i Jystrup må etablere sig med kommerciel kanoudlejning på Tryggevælde Å.

Bag ansøgningen står et familieforetagende, der kalder sig Kanoleje.dk ApS. Flemming Sten Petersen, der bor på Enderslev Indelukke, er bestyrelsesformand. Desuden er hans søn: Michael Thomas Petersen direktør og daglig leder, mens hans kone: Jannie Grauballe Petersen bliver ansvarlig for kundekontakt.

Virksomheden har fremsendt en ansøgning med en detaljeret projektbeskrivelse og et budget. Etableringsomkostningerne lyder på 307.604 kroner, hvoraf omkring 153.782 kroner forventes dækket af en LAG-bevilling. Resten af beløbet agter initiativtagerne selv at skyde ind. Prisen for leje af en kano er i budgettet sat til 440 kroner for en hel dag inklusive moms. Der er kommet seks indsigelser til projektet.

Læs hele artiklen i ugens udgave af Stevnsbladet, der udkommer onsdag og omdeles onsdag og torsdag.