DEBAT: Alle sejl skal sættes til i klimaplanen

Bedsteforældrenes KlimaAktion, v/ Alex Larsen, Morelgården 4

Vi i Bedsteforældrenes KlimaAktion mener at det haster mere end nogensinde med handling, hvis vi skal redde klimaet. Danmark skal være klimaneutral 2050. Alle dele af samfundet skal bidrage, hvis det skal lykkes. Derfor er det godt at kommunen nu snart får en ny klimaplan, der har været i høring og skal fremlægges i kommunalbestyrelsen.

En plan som vi ønsker bliver så ambitiøs, konkret og forpligtende som muligt.

Så vi havde inviteret borgere, borgmester Steen Christiansen og udvalgsformand Leif Pedersen til en dialog om planen, på et virtuelt offentligt møde torsdag den 11. februar.

Bedsteforældrene har nogle kritikpunkter. Et af dem er at planen mangler noget om byggeriets betydning for Albertslunds klimapåvirkning. Vi kunne godt tænke os nogle konkrete mål: f.eks. et loft på maksimalt 6,5 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter pr. år over en bygnings fulde livscyklus.

Derfor havde vi inviteret, bæredygtighedsingeniør Magnus Smith til at indlede om bæredygtigt byggeri. Han kunne fortælle at der er et stort potentiale for CO2-besparelser. Det gælder energibesparelser men også CO2-reduktioner i nybyggeri ved valg af byggematerialer, f.eks. ved at bygge med træ i stedet for beton. Særlig interessant er det, at analyser viser, at det ikke nødvendigvis er dyrere at bygge bæredygtigt end traditionelle betonhuse.

Borgmesteren fremlagde hvordan Albertslund både historisk og aktuelt arbejder med bæredygtig byudvikling og cirkulær økonomi. Han pointerede at kommunen for at sikre et bæredygtigt byggeri vil gå i dialog med udviklere og bygherrer og her italesætte at bebyggelse opføres med bedst mulige materialer og høj fokus på genanvendelse og genbrug. Han lovede også at nybyggeriet også vil komme med i den endelige udgave af klimaplanen.

Formanden for miljø- og byudvalget, Leif Pedersen, tilsluttede sig bedsteforældrenes forlag til at få nybyggeri med i kommunens klimaplan og var positiv overfor vores konkrete forslag.

Et spændende og konstruktivt møde, hvor der var stor interesse fra tilhørernes side for at høre nærmere om bæredygtigt byggeri og renovering. Der var 30 online deltagere til mødet.

Vi synes det tegner godt med den kommende klimaindsats. Men det er også nødvendigt at sætte alle sejl til og lade den endelige klimaplan blive endnu mere ambitiøs, hvis vi skal nå målet om klimaneutralitet. Vi kan alle gøre en indsats - både i dagligdagen; men også ved at efterspørge mere handling fra politikere og myndigheder.

De præsentationer, der blev vist på mødet kan findes på Bedsteforældrenes hjemmeside: www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk - se under Albertslund.