Attendo føler sig uretmæssigt kritiseret

Friplejehjemmet Attendo afviser at have lagt uventet meget beslag på kommunale sygeplejersker, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sygeplejersker var ikke »lånt ud til Attendo«, og Attendo har ikke »lagt uventet meget beslag på sygeplejersker og dermed drænet Pedershave for sygeplejeresurser«.

Det pointerer stedfortrædende direktør i Attendo Danmark, Pernille Søndergaard på baggrund af en artikel i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Her fortalte vi, hvordan Frederikssund Kommune har forsøgt at klare de lovpligtige sygeplejeydelser til friplejehjemmet Attendo i Frederikssund ved at lade det kommunale plejehjem Pedershave have ansvaret for opgaven.

Som vi fortalte, har det vist sig at være en dårlig løsning for såvel Pedershave som Attendo.

Løsning med problemer

Attendo har fået flere påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed for blandt andet ikke at have ordentlig styr på medicinhåndtering og sygeplejejournaler.

På Pedershave har medarbejderudvalget i et høringssvar om situationen skrevet til Frederikssund Kommune, at »de ikke kan hjælpe Attendo mere«, og »at det har været rigtig hård for personalet på Pedershave, at man har haft en eller to sygeplejersker, herunder en leder udlånt til Attendo i en tid, hvor flere beboere blev syge og døde af covid-19 på Pedershave«.

I avisen har vi citeret såvel centerchef for Voksenstøtte og Ældre i Frederikssund Kommune, Paw Holze Nielsen som Susanne Bettina Jørgensen (S) næstformand i Velfærdsudvalget for, at »friplejehjemmet Attendo har kræver flere resurser og lagt uventet meget beslag på sygeplejeresurserne«.

Kommunens ansvar

Det falder Pernille Søndergaard for brystet.

Hun er ked af, at avisen ikke har hørt Attendos version af sagen, og hun synes, at det er forkert at sige, at »sygeplejersker har været lånt ud til Attendo« og også forkert at sige, at »Attendo har lagt uventet meget beslag på sygeplejersker«.

- Det er Frederikssund Kommune der varetager sundhedslovsopgaverne på plejecenteret Lærkevej, og Attendo har ingen ledelsesret i forhold til disse opgaver og kan således heller ikke låne medarbejdere til løsning af disse opgaver, påpeger hun.

Ny løsning på vej

Pernille Søndergaard påpeger også:

- Man kan heller ikke sige, at »det private Attendo har lagt uventet meget beslag på sygeplejerskerne og dermed drænet sygeplejebemandingen på Pedershave«. Sundhedslovsopgaverne på Attendos plejecenter - jævnfør den indgåede kontrakt mellem Frederikssund Kommune og Attendo - løses af Frederikssund Kommune. Attendo kan dermed ikke lægge beslag på sygeplejeressourcerne.

Onsdag skal Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune - belært af omstændighederne - beslutte, om sygeplejen de to steder skal adskilles. Så Pedershave som tidligere har sine egne fire helt faste centersygeplejersker. Og så Frederikssund Kommune fremover finansierer tre faste sygeplejersker på friplejehjemmet Attendo.