DEBAT: Vi skal have FFO'er og fritidshjem åbnet igen

Tine Hessner, gruppeformand Radikale Venstre og Anders Medum Groth, byrådskandidat Radikale Venstre

Genåbningen af skolerne for 0.-4. klasse er gået godt.

Skolerne har med kort frist organiseret sig, så restriktioner, faglighed og pædagogik kan mødes så godt som muligt. Stort tak for det.

Men samtidig må vi også erkende, at organiseringen i egen klasse hele dagen har betydet afsavn for nogle af eleverne. Den er ikke optimal.

FFO-tilbuddet er bestemt ikke, som børnene kender det.

De elever, som er indskrevet på de private fritidshjem i kommunen, har end ikke været en fast del af deres eget fritidstilbud.

Det skyldes primært, at retningslinjerne for genåbningen kom så sent. Retningslinjerne tikkede først ind fra ministeriet, da den endelige planlægning var overstået.

De er nu nærlæst. Og nu er det tid til at revurdere organiseringen af FFO'erne. Det er nemlig muligt at organisere anderledes end blot i 'klassen som enhed' i FFO-tiden.

Dér vil vi åbne for, at det kan afgøres lokalt i FFO'erne, hvordan de ser dem selv organiseret i faste grupper. Det gælder også for de private fritidshjem.

En lokal beslutning vil tilgodese, at FFO'erne kan lave et bedre pædagogisk tilbud til deres børn om eftermiddagen.

Beslutningen vil naturligvis tage udgangspunkt i de gældende restriktioner og regler.

Den lokale beslutningskompetence vil betyde, at der kan skabes bedre og stærkere fællesskaber om eftermiddagen. Det vil også betyde, at vi bedre kan tage hånd om vores sårbare børn.

Den mentale velvære og trivsel har for nogle børn fået et knæk under nedlukningen. Dér kan vi skabe bedre rammer for de enkelte børn. Og det gøres bedst, helt ude hvor børnene er. I deres eget FFO-tilbud.

Den beslutning om organisering skal ikke tages fra rådhuset. Derfor er det Radikale Venstres ønske at lade FFO-tilbuddene selv organisere deres faste grupper fra uge 9.