Selvstændige kan få en tredjedel mere corona-støtte

Flere partier har presset på for at forhøje loftet for kompensation til selvstændige, og der er nu en aftale.

Et flertal i Folketinget har aftalt at forhøje loftet for kompensationen til selvstændige, der er ramt af nedlukningen på grund af coronapandemien.

Det skyldes blandt andet, at nedlukningen i anden omgang har været længere end ventet, og at mange selvstændige begynder at få svært ved at betale de faste omkostninger.

- Restriktioner og hjælp skal naturligvis passe sammen. Det er afgørende for vores land, at vi holder fast og holder smitten nede nu, hvor vi kan se en smule lys for enden af tunnelen, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag på et kort pressemøde.

Selvstændige kan fremover søge om 30.000 kroner om måneden, og hvis de har ansatte, kan de søge om 33.000 kroner om måneden. Tidligere lød tallet på 23.000 kroner.

De op til 10.000 kroner ekstra må dog ikke tages ud til den selvstændige selv, men skal bruges i virksomheden til eksempelvis aflønning.

Selvstændige kan søge, hvis de opfylder en række krav, herunder mindst 30 procents nedgang i omsætning.

Der er afsat 9,5 milliarder kroner i den nye kompensation til selvstændige. Det finansieres ved statslån.

Ifølge regeringen får fuldtidsansatte i gennemsnit 22.000 kroner om måneden i lønkompensation. Det er mindre end loftet for selvstændige, der indtil tirsdag var på 23.000 kroner.

Derfor er spørgsmålet, hvor mange der overhovedet vil gøre brug af forhøjelsen.

- Det er svært at sætte et meget præcist tal på, hvor mange selvstændige der vil gøre brug af ordningen. Det ved vi først, når ordningen er udrullet.

- Det er lige så meget tænkt til at fastholde medarbejdere og sørge for, at flest muligt kommer gennem krisen, siger ministeren.

Efterfølgende oplyser ministeriet, at det vurderes, at mindst 25.000 selvstændige kan få gavn af aftalen.

Til at starte med var niveauet for begge grupper på 23.000 kroner, men 30. marts sidste år valgte regeringen og arbejdsmarkedets parter at øge ordningen for lønmodtagere til 30.000 kroner.

Flere partier har presset på.

- I månedsvis har vi fra Venstres side kæmpet for, at de selvstændige fik en ordentlig behandling. Der er ekstremt mange selvstændige, der er voldsomt presset.

- Selvfølgelig skal selvstændige have en lige så god kompensation som lønmodtagerne. Vi har ikke været tilfredse med regeringens tempo, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Erhvervsministeren afviser, at regeringen har skullet trækkes til truget for at udvide hjælpen til de selvstændige.

- Regeringen har hele vejen igennem ønsket at hjælpe de selvstændige. Men krisen har varet så længe, at det er nu, det var tid til at hjælpe mere.

- I Socialdemokratiet elsker vi de små selvstændige, for de skaber arbejdspladser og liv i vores byer. Derfor skal de kunne overleve og fastholde medarbejdere, siger ministeren.

I aftalen tirsdag indgår også, at de selvstændige kan søge kompensation med tilbagevirkende kraft til 9. december, hvor store dele af landet lukkede ned.

Derudover er der en pulje til sæsonvarer, der udløber før næste sæson. Det kan eksempelvis være juleøl, der ikke blev solgt i julen 2020 og ikke kan holde sig helt til julen 2021. Der er et loft på 200.000 kroner.

En eventuel forlængelse af nedlukningen vil automatisk forlænge ordningen for kompensation til udgangen af april.

Aftalepartierne vil også lade butikker benytte en "click and collect"-model, hvor kunder kan bestille varer hos mindre butikker og betale ved afhentning, ligesom man kender fra take away.

Mange mindre butikker har ikke en betalingsløsning på nettet.

Hjælpepakke

En ny aftale forbedrer den kompensation som selvstændige kan få for omsætning, som de har tabt på grund af coronarestriktioner.

Her kan du se, hvad den nye aftale indeholder:

* Lempelse af krav.

Hidtil har det været sådan, at hvis man ville have adgang til kompensation gennem ordningen for selvstændige, så skulle man have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner, før coronaepidemien ramte Danmark.

Det krav sænkes med aftalen til 8000 kroner.

* Loftet for udbetalinger hæves.

Før aftalen kunne selvstændige, der har tabt mindst 30 procent af deres omsætning, få kompenseret 90 procent af deres tab. Dog med et loft på 23.000 kroner om måneden.

Men aftalen bliver loftet hævet fra 23.000 kroner til 33.000 kroner for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kroner om måneden for selvstændige uden ansatte.

For at modtage den højere kompensation, må den selvstændige selv dog fortsat kun tage 23.000 kroner ud af virksomheden om måneden til sig selv.

* Tab dækkes bagud i tiden.

Selvstændige kan søge om at få kompensation under de nye regler for tabt omsætningen gældende fra 9. december sidste år og nu.

* Leverandører til offentlige arrangementer får også hjælp.

Aftalen inkluderer også en hjælpende hånd til virksomheder, der skulle have været leverandører til begivenheder med over 50 deltagende, som nu er aflyst.

De leverandører får med aftalen adgang til ordningen for faste omkostninger.

Det samme gælder for virksomheder, der er blevet ramt af rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet, men som ikke er med i en rejsegarantiordning.

* Dagpengeuret sættes på pause til og med april.

En række tidsfrister for arbejdsløse forlænges også i aftalen. Eksempelvis vil dagpengemodtagere ikke få medregnet månederne til og med april i det antal måneder, som de må være på dagpenge.

* Hjælpepakker muliggøres til og med april.

I aftalen indgår også, at hvis regeringen og myndighedernes restriktioner forlænges vil hjælpepakkerne også følge med. Det gælder til og med 30. april.

Det gælder også for de målrettede puljer til erhvervs- og kulturliv.

* Pris: 9,5 milliarder kroner.

I alt forventes aftalen at udvide regningen for ordningen med 9,5 milliarder kroner.

Kilder: Erhvervsministeriet.