Bibellæsegruppe i Bellahøj Kirke

Johanne Haastrup, præst

I denne uge begyndte Bibellæsegruppen i Bellahøj Kirke. Vi læser Biblen 2020, og tager efterskriftens ord alvorligt om, at den, der vil læse Biblen, må have en strategi. Vores strategi er at læse hele Biblen, men altså ikke alle skrifter og alle sider. For så er der stor risiko for at løbe sur i det. Vi læser de 34 forslag til nedslag i Biblen, som er foreslået bag i Biblen 2020.

I Den Gamle Aftale (eller Det gamle Testamente) betyder det, at vi skal begynde med skabelsen af verden og af Adam og Eva, og så historien om, hvordan slangen frister Adam og Eva.

De store fortællinger står i kø fra første side i Biblen, og man skal huske på, at det netop er religiøse og eksistentielle fortællinger, hvis formål er at engagere og berøre læseren: Hvad er tekstens budskab og hvad betyder det for mig? Man går galt i byen, hvis man vil læse Biblen som neutrale, historisk-faktuelle reportager. Sådan har den aldrig været tænkt. Biblen er heller ikke en entydig bog. Man kan finde forskellige opfattelser i de mange skrifter i Biblen om f.eks. forholdet mellem skyld og ulykke, og der er f.eks. også 4 forskellige fortællinger om Jesus i Den Nye Aftale.

Men kristne har, siden Biblen blev til, læst teksterne i både Det Gamle og Det Nye Testamente i lyset af Jesus Kristus’ død og opstandelse, og med det fokus er den røde tråd i Biblen fortællingen om menneskers stadige oprør mod Gud og Guds lige så vedholdende troskab og kærlighed. Når vi læser i læsegruppen vil vi dog også gå til hver fortælling som en selvstændig tekst. Når vi læser sammen, kan vi hjælpe hinanden til at læse det, der faktisk står – og ikke det, som vi tror, vi ved, der står.

Man kan stadig nå at melde sig til Bibellæsegruppen i Bellahøj Kirke. Det gør man på hjemmesiden.

Kontakt en præst, hvis du ikke har Biblen 2020.

Vi mødes i foråret ind til videre på zoom tirsdag i lige uger kl. 17-18.30. Når det bliver muligt mødes vi i kirken – i alt 8 gange i foråret og 9 gange i efteråret.