Intet byggeri på Ådals Mark

Rikke

Strøby Egede: Tirsdag eftermiddag i sidste uge besluttede et enigt Plan-, Miljø- og Teknikudvalg (PMT), at der ikke skal lokalplanlægges for byggeri af ældreboliger ved Åstræde i Strøby Egede.

Ådals Mark en sensommerdag. (Privatfoto)

Teknik & Miljø i Stevns Kommune modtog i januar i år en fornyet anmodning fra grundejer Henrik Lind om udarbejdelse af lokalplan for en såkaldt ’tæt-lav boligbebyggelse’ på Åstræde 26, matrikel 72a i Strøby Egede. I den nye anmodning har Henrik Lind udarbejdet en ny bebyggelsesplanen med mulighed for at etablere et regnvandsbassin på cirka 6000 kvadratmeter, således at både regnvandsbassin og bebyggelse ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

PMT-udvalget behandlede i efteråret 2019 en anmodning fra Henrik Lind om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Åstræde 26. Dengang ønskede et flertal i udvalget at undersøge forholdene omkring åbeskyttelseslinje og placering af et eventuelt regnvandsbassin nærmere.

Udvalget har nu haft lejlighed til at undersøge forholdene nærmere, og da området er lavsbundsareal med risiko for oversvømmelse og desuden har særlige geologiske landskabstræk, var det et enigt udvalg som i sidste uge afviste at gå videre med anmodningen.

Med følgende protokollering til sagen, foreslået af udvalgsmedlem Jørgen Larsen (Nyt Stevns), blev anmodningen således afvist af et enigt PMT-udvalg:

’Anbefales, at der ikke udarbejdes lokalplan og kommuneplan for Ådals Mark. Området er udpeget som lavbundsareal og bliver oversvømmet. Ligeledes har området et særlig geologisk landskabstræk, som skal bevares i sammenhæng med hele Tryggevælde Ådal’.

Sagen skal nu færdigbehandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

rmh