DEBAT: Hvor langt skal borgeren fragte sit husholdningsaffald?

Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå:

Folketinget har den 16. juni 2020 indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Der er indført krav om indsamling af ti forskellige slags affald, de fleste implementeres senest den 1. juli 2021, medmindre kommunen søger dispensation. Indsamlingen skal foregå nær husstanden - formålet er at gøre det lettere for borgerne at affaldssortere og derved skabe mere genanvendelse og mindre forbrænding. Det gælder alt husholdningsaffald, også mad og restaffald fra husholdningen.

Det fremgår af bekendtgørelser og vejledninger, at indsamling af husholdningsaffald skal foregå, så det er let for borgerne. At det skal hentes på husstandens matrikel eller nær denne/i kort gåafstand - husstandsnært.

Byrådet i Fredensborg Kommune har netop godkendt et nyt affaldsregulativ (25. januar 2021), som var i høring til den 25. november 2020.

Af Fredensborg Kommunes affaldsregulativ fremgår, at gåafstand fra boligens hoveddør til fællesbeholdere højst bør være 80 meter. Hørsholm, Rudersdal og Københavns Kommune angiver max. 50 meter i deres regulativer.

I Fredensborg Boligselskab, Niverød IV (Mariehøj/Byvejen), får de 254 gårdhavehuse i dag afhentet deres husholdningsaffald direkte ved 254 stativer ved hoveddøren.

På et beboermøde i august 2020 blev det på et særdeles mangelfuldt informationsgrundlag alligevel besluttet, at al indsamling fremover skal foregå ved fem fælles øer (nedgravede kuber). Det blev oplyst, at der lå boliger med 269 meters afstand til fællesindsamlingsstederne. Dette tal er senere blevet ændret til ca. 200 meter, ifølge tegninger fra Fredensborg Kommune.

Mange af de 254 boliger ligger mere end 50 og 80 meter væk fra disse fem øer. Der bor en del ældre mennesker, idet boligerne er i ét plan. Man skal gange gåafstanden til øerne med to, for man skal jo også hjem igen. D.v.s. at man kan risikere, at også ældre mennesker, gangbesværede og handicappede skal gå 400 meter for at komme af med husholdningsaffald, sorteret i ti forskellige slags affald.

Adspurgt på beboermødet den 27. august 2020, hvordan beboerne skulle fragte al deres ti slags sorterede affald til øerne, lød svaret, at så måtte man gå med én slags affald hver dag.

Fredensborg Kommune har p.t. løsninger for parcelhuse og etageboliger. Vi er ikke etageboliger.

Jeg opfordrer Fredensborg Kommune til at søge dispensation med henblik på at udsætte implementeringsfristen, så der er tid til at finde en egnet løsning for beboerne i Fredensborg Boligselskab (Niverød IV).