Den nye virkelighed: Alle skal testes langt mere

Gentofte Kommune søger testmedarbejdere og sundhedsfagligt personale til at stå for de mange test, der bliver forudsætningen for at åbne samfundet mere i de kommende måneder

Man kan ikke længere sige ordet genåbning uden samtidig at sige ordet test. De to begreber er nu bundet sammen i et skæbnefællesskab, det er fremgået tydeligt af de seneste dages udmeldinger fra regeringen.

Allerede den 17. februar præsenterede regeringen med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner en ny teststrategi, der skal gøre det muligt at åbne for dele af samfundet - heriblandt folkeskolernes ældste klasser. Strategien indebærer, at alle danskere skal testes markant mere.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne to gange ugentligt skal tilbyde kviktestning af alle medarbejdere i folkeskolen, på private skoler og i friskolerne. Det er frivilligt at lade sig teste, og testningen vil som udgangspunkt foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Kommunerne er blevet adviseret om, at et scenarium i den kommende genåbning kan være, at også elever over 12 år med forældresamtykke skal tilbydes test to gange ugentligt, når de kommer tilbage i skole.

Regeringens meldte onsdag ud, at det i første omgang kun er en regional genåbning af skolerne, som desværre ikke kommer til at omfatte Region Hovedstaden, men derimod Nord- og Vestjylland og Bornholm.

En anseelig kapacitet

Til at kunne løse opgaven med de mange test fremover, er Gentofte Kommune nu gået i gang med at søge testmedarbejdere og sundhedsfagligt personale til at oplære dem.

"Det er KL's vurdering, at det i forbindelse med genåbningen vil være nødvendigt, at kommunerne opbygger en anseelig kapacitet, der kan supplere test fra de private leverandører. Vi arbejder pt. på en løsning i Gentofte, hvor vi kan tilknytte en privat leverandør samtidig med, at vi udvider det interne testsystem, vi har bygget op til brug på skolerne. Vi forventer blandt andet at rekruttere ledige Gentofte-borgere til opgaven via Jobcenteret," siger Torben Frölich, kommunaldirektør i Gentofte Kommune.

Sådan testes der pt. i Gentofte

Borgere

Teststed: Ved Stadion 14, 2860 Gentofte. Tidsbestilling er ikke nødvendig - husk blot sundhedskort og mundbind.

I denne uge (uge 8) holder teststedet åbent mandag til søndag kl. 8-13.45. I ulige uger holdes åbent mandag til fredag kl. 15.30-21.15.

Testen, der udføres, er en såkaldt PCR-test, hvor der podes fra svælget. De fleste får svar på deres test efter ca. 24 timer.

Medarbejdere Medarbejdere på plejehjem PCR-testes to gange ugentligt af egne medarbejdere.

Medarbejdere på daginstitutioner, sociale institutioner kviktestes to gange ugentligt af Copenhagen Medical

Medarbejdere i skolernes 0. - 4- klasse kviktestes to gange ugentligt af sundhedsplejerskerne i samarbejde med skolerne selv.