Ny kommunal alkoholpolitik er på trapperne

Sundhedsudvalget har igangsat udarbejdelsen af en ny alkoholpolitik i Hørsholm Kommune med fokus på børn og unge.

Med kommunalreformen og den nye sundhedslov fik kommunerne i 2007 ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer, og i 2017 viste resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen »Sundhedsprofilen«, der er udarbejdet af Region Hovedstaden, at hver femte voksne i Hørsholm Kommune viste tegn på alkoholafhængighed, og at 16 procent af denne gruppe bor sammen med børn.

Som et led i Hørsholm Kommunes indsats mod alkoholproblemer var det indtil for nyligt planen, at kommunen skulle være med på Sundhedsstyrelsens kampagne »Hvid Januar«, hvor alle kommunale arrangementer i januar skulle foregå uden alkohol. Men Sundhedsstyrelsen satte i december kampagnen på pause på grund af coronakrisen. I forlængelse af den aflyste kampagne besluttede kommunalbestyrelsen på et møde 21. december 2020, at der i stedet for deltagelsen i kampagnen »Hvid Januar« skulle udarbejdes et oplæg til en ny alkoholpolitik for Hørsholm Kommune, og det er Sundhedsudvalget nu gået i gang med. Det fremgår af referatet for Sundhedsudvalgets seneste møde.

- I stedet for at gå ind i projektet »Hvid Januar« uden at være helt sikre på, hvad det egentlig er, vi vil, så vil vi i stedet udarbejde en samlet alkoholpolitik, siger Sundhedsudvalgets formand, Marcus Guldager (S).

Fokus på børn og unge

Af mødereferatet fremgår det, at det på udvalgsmødet er blevet besluttet, at den overordnede arbejdstitel for alkoholpolitikken er »Ingen børn og unges liv må skades af alkohol«, og så er den nye alkoholpolitik blevet opdelt i tre overordnede fokusområder: »Alkoholkultur og alkoholindtag blandt børn og unge i udskolingen og ungdomsuddannelser«, »Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholoverforbrug« og »Rollemodeller for børn og unge«.

- Der er jo den her sundhedsundersøgelse fra 2017 og lignende undersøgelser der viser, at vi har et meget højt alkoholforbrug i kommunen. Der er både et meget højt alkoholforbrug blandt unge og et meget højt alkoholforbrug blandt forældre, der drikker i selskab med deres børn, så det, som vi gerne vil sætte fokus på i den her alkoholpolitik, er de gode rollemodeller og det gode forhold til alkohol blandt børn og unge. Vores rolle er jo blandt andet at hjælpe unge mennesker til at få nogle gode vaner fra starten af livet, så det er vores kerneopgave at sørge for, at især unge mennesker får et sundt forhold til alkohol, siger udvalgsformanden og understreger, at det ikke er et decideret alkoholforbud for unge, der er på trapperne.

- Det er ikke fordi, at jeg siger, at man ikke ikke må nyde en øl eller et glas vin, eller at gymnasieelever ikke må drikke en øl, når de er til fest, når de må det igen efter corona. Det handler om, at man skal have det her sunde forhold til alkohol, fordi alle studier viser bare, at hvis du som barn eller ung adskillige gange ser forældre drikke relativt store mængder alkohol, så er risikoen for, at du udvikler et alkoholmisbrug senere i livet, væsentligt større, siger han.

Det er ligeledes vigtigt for Sundhedsudvalget, at den nye alkoholpolitik når ud til de forældre, der drikker for meget.

- Det er jo et spørgsmål om, hvad kommuner egentlig skal blande sig i på et eller andet plan. Jeg tror, de fleste voksne mennesker, hvis de fik at vide, at nu skulle de drikke mindre, så ville de tænke: »Det skal kommunen ikke blande sig i«. Men hvis det handler om børnene, og at man skal være en god rollemodel for sine børn, så tror jeg, at de fleste vil tænke sig om en ekstra gang og sige: »Det er der måske en pointe i«, siger Marcus Guldager (S).

De unge skal inddrages

Venstres Anne Ehrenreich, der er medlem af Sundhedsudvalget, synes, at det er positivt, at den nye alkoholpolitik er med fokus på børn og unge, og hun understreger vigtigheden af, at de unge bliver inddraget i processen.

- En af de ting, jeg foreslog under mødet, var, at de unge selv skal være med, for man har altså også brug for nogle ambassadører blandt de unge for overhovedet at får sådan noget her til at spille, siger Anne Ehrenreich (V).

På udvalgsmødet blev det besluttet, at repræsentanter fra civilsamfundet skal inddrages i den videre proces og arbejdet i det tværfaglige alkoholråd, som skal sammensættes i løbet af februar.

- Jeg har opfordret til, at den gruppe, der skal udarbejde den nye alkoholpolitik, at man laver den så bred som muligt. For jeg synes, at det er vigtigt, at vi også har foreninger og skoler med. Altså dem, der er i kontakt med de unge til hverdag, siger Anne Ehrenreich.

Der er afsat 50.000 kroner til udarbejdelsen af den nye alkoholpolitik, som står til at skulle godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen i november 2021.