Boligområde er stadig tæt på ghettoliste

Der er stadig grund til at holde øje med Kongevænget 1 for at undgå, at området lander på ghettolisten. Boligselskab og kommunen skal nu finde forslag til at forbedre situationen.

Ghettolisten er rykket lidt tættere på for boligområdet Kongevænget 1 i Østervang, da der nu bor over 1000 beboere, hvor 50 procent er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Dermed kan området ende på ghettolisten, hvis for mange af beboerne er dømt for kriminalitet, hvis over 40 procent er arbejdsløse, hvis andelen af beboere, der ikke har mere uddannelse end 9. klasse er over 60 procent, eller hvis den gennemsnitlige indkomst er under 55 procent af den gennemsnitlige indkomst for samme gruppe i hele regionen.

Ved årsskiftet boede der 1.142 mennesker i Kongevænget 1, og heraf var præcis 50 procent indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. 36 procent står uden for arbejdsmarkedet, og den gennemsnitlige bruttoindkomst ligger på 62,1 procent af gennemsnittet i regionen. De to tal har været i fremgang i løbet af de seneste år. Til gengæld er det gået den forkerte vej med antallet af dømte, som nu udgør 1,51 procent, og antallet af personer, der har grundskole som højeste uddannelsesniveau, som i øjeblikket er 58,1 procent.

Tallene viser, at antallet af beboere, der er uden uddannelse og arbejde, er faldet over de seneste år og ligger fire procentpoint fra at ramme ghettokriteriet. Den gennemsnitlige indkomst stiger og ligger 7,1 procentpoint over ghettokriteriet. Antallet af beboere, der kun har en grunduddannelse, ligger 1,9 procentpoint fra ghettokriteriet.

Skal holde øje

Forvaltningen skriver, at der fortsat er grund til at holde nøje øje med udviklingen og at fortsætte indsatserne, for at få så mange som muligt i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, fremgår det af en indstilling til politikerne i udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, der havde sagen på dagsordenen i sidste uge.

- Vi har drøftet mulighederne og gennemgået tallene punkt for punkt og set på, hvor skal vi sætte noget i gang hurtigst muligt for at påvirke sagen i positiv retning, siger Jamil Cheheibar, der er formand for udvalget.

Men det er begrænset, hvad kommunen kan gøre.

- Vi kan ikke stille nogen specifikke krav. Boligselskabet kan ikke afvise en borger, der står på ventelisten, på grund af beskæftigelse eller etnicitet. Det er meget uhensigtsmæssigt, at man venter, til man kommer på ghettolisten, og så får man lov til at bruge de forskellige krav og handlemuligheder, der er på området. Vi får nu forelagt, hvad det er for aftaler og krav, som vi kan sætte i gang inden for lovens rammer, og indtil da har vi bedt forvaltningen om at gå i dialog med boligselskabet om at påvirke området i positiv retning, siger Jamil Cheheibar.

V vil kigge på økonomi

Venstres medlem af udvalget, Thomas Elong, vil have undersøgt økonomien bag anvisninger til Kongevænget 1.

- Jeg har foreslået til mødet, at vi får belyst den økonomi, der er i at anvise i henholdsvis Skoleparken, Kongevænget og Sophienborg og så videre. Så vi får indblik i, hvad det koster. Der må være noget i tallene, siden vi bliver ved med at kigge på Kongevænget, når vi anviser folk til en bolig, siger Thomas Elong.

Udvalget vil få en status på situationen på sit næste møde i april.

- Vi har ikke opgivet. Jeg synes, det går fint, hvad angår stemning og tryghed i området, og det har ikke noget med kriterierne at gøre. Vi har et godt fællesskab, og det skal vi blive ved med at værne om, siger Jamil Cheheibar.