Ugens lokalhistoriske billede: Et patriarkalsk fabrikssamfund

Brede Klædefabriks historie levendegøres med ny lydguide-app på Useeum. Den kan hentes gratis i AppStore eller Google Play - under den digitale lydfortælling Brede.

Mette Henriksen, Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Brede Klædefabrik eksisterede i perioden 1832-1956 og er kendt for sin organisering som et patriarkalsk fabrikssamfund, hvor fabrikanten sørgede for sine ansatte, blandt andet arbejderboliger, mesterboliger, skole, spisehus, asyl til børnene og gode sociale forhold.

Fabrikanten boede i den herskabelige direktørbolig, funktionærerne i mestervillaerne og arbejderne i arbejderboligerne. Jo finere, man boede, jo højere oppe i hierarkiet befandt man sig. Det var også almindeligt, at arbejderne omtalte fabrikanten som "fatter".

Hovedbygningen på Brede blev opført i 1795 som sommerbolig, men fabrikant Edmund Daverkosen (1854-1918), der var direktør på Brede Klædefabrik fra år 1880 til sin død i 1918, boede her hele året med sin familie.

Familien Daverkosen bestod af fabrikanten, hans hustru Olga, parrets otte børn - og lige så mange tjenestefolk.

Et liv som herskabsfamilie

De levede som en herskabsfamilie i den store, fine hovedbygning midt i fabrikkens pulserende liv.

Olga og Edmund Daverkosens yngste søn, Niels Ebbe har i 1956 skrevet sine erindringer om livet i huset.

Kom der gæster, så blev der taget imod dem i hoveddøren på toppen af de brede stentrin. Her tog en tjenestepige imod iført sort kjole, stivet hvidt forklæde og kappe.

Fra entreen kunne man få et kig gennem fløjdørene ind i de fine, smukke, herskabelige stuer. Det var en noget anden oplevelse at komme på besøg hos mestrene og arbejderne.

Der herskede disciplin og hierarki i familien Daverkosen, som der også gjorde på fabrikken. Men samtidig var alle Bredere, om de var i den ene eller den anden ende af hierarkiet, vævet ind i hinandens liv.

Du kan opleve Brede Klædefabriks historie gennem en ny skiltning på Brede Værk og en lydguide-app på Useeum, som kan hentes gratis i AppStore eller Google Play - under den digitale lydfortælling Brede.

Se mere på stadsarkivet.ltk.dk.