DEBAT: Nu kan du få hjælp, hvis du føler dig klemt

Matilde Powers og Bettina Ugelvig Møller (S)

Kommunen er til for borgerne. Kommunen skal møde borgerne, der hvor de står med deres udfordringer. Kommunen skal sørge for, at borgerne får den bedst tænkelige hjælp og støtte, når de rækker hånden ud efter den. Sådan er det heldigvis også i Furesø.

Det hører vi som formand og næstformand i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv fra borgere, som har været i kontakt med det kommunale system.

Vi hører dog også, at kommunikationen og kontakten til kommunen sommetider bliver vanskelig, og at borgerne i sådanne situationer kan have behov for et par friske øjne på sagen og et par friske ører, der lytter. Fra den 1. marts vil Furesø Kommunes første borgerrådgiver fylde den rolle ud. Som de ekstra øjne og ører.

Da starter nemlig en uvildig rådgiver, hvis fokus dels vil være på at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen dels på borgernes retssikkerhed.

Føler du sig som borger klemt eller glemt i systemet, får du således adgang for vejledning og rådgivning.

Borgerrådgiveren skal også arbejde ind i fagområderne i kommunen. Hun vil således dele sine erfaringer fra mødet med borgerne med medarbejderne og reagere og informere fagområderne, hvis hun ser mønstre i sagsbehandlingen og det, som borgerne oplever. Det, synes vi, er rigtigt spændende og væsentligt for kommunens møde med borgerne.

Selvom vores dygtige socialrådgivere gør alt, hvad de kan for at hjælpe borgerne bedst muligt ud fra de givne rammer, så er det svært at undgå, at der ind imellem opstår uoverensstemmelser. Mange af sagerne er både sårbare og svære.

Det kan føre til klagesager, som både kan være følelsesmæssigt og ressourcemæssigt lange og hårde. Vi håber og tror, at vi med en borgerrådgiver langt hen af vejen kan forebygge, at sager bliver til klager, og at uoverensstemmelser bliver til konflikter.

Til glæde og gavn for både borgere og de kommunale medarbejdere.

Vi har som medlemmer af Handicaprådet længe undersøgt og diskuteret mulighederne for at få en borgerrådgiver til kommunen. Og endelig er det lykkedes. Stort velkommen til Vibeke Krohn, tillykke til borgerne i Furesø og tak til medlemmer af Handicaprådet for det gode samarbejde i denne sag.