Handel finder altid en vej

Vand finder som bekendt altid en vej, men det gør handel mellem mennesker tilsyneladende også. Nedlukning eller ej.

At sælge og købe varer er vel nærmest en del af at være menneske. Ganske vist var det i starten mest byttehandler, der fandt sted, og først senere kom der penge ind i billedet. Men at det at sælge og købe varer vel nærmest er en del af det menneskelige dna, har den allestedsnærværende nedlukning for længst bevist.