Debat: Sygefraværet er bekymrende højt

Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem (DF)

En artikel i Ugeposten i sidste uge må siges at være meget trist læsning. Arbejdsmiljøet og arbejdsklimaet i ældreplejen er bekymrende, og det afstedkommer et alt for højt sygefravær.

Dansk Folkeparti ser alvorligt på dette, særligt når en så stor medarbejderkreds er udsat for dårlige arbejdsforhold, dette kan, og vil vi ikke acceptere.

Desværre er Dansk Folkeparti ikke repræsenteret i fagudvalget, og derfor kræver vi nu at hele byrådet får en skriftlige redegørelse omkring dette høje sygefravær, samt hvilke indsatser der iværksættes, og hvad der gøres ledelsesmæssigt - noget er i hvert fald helt galt.

Vi ønsker reelle svar og ikke blot henvisninger til eventuelle omstruktureringer, eller lignende. Det her er dybt alvorligt, også set i lyset af det antal vikar som evt. indkaldes, og betales for - vil dette give merudgifter eller er dette medregnet i det nuværende budget?