Debat: Om udvikling, demokrati og åbenhed

Af Henrik Rasmusse

Borgmester i Vallensbæk

At vi konservative gerne vil udvikle kommunen, er vi gået på valg på. Det samme er 13 ud af kommunalbestyrelsens øvrige 15 medlemmer, hvilket må antages for at være demokrati.

Kommunen udvikles, for at vi også kan være bæredygtige i fremtiden. Den store 60'er-generation er heldigvis sunde og raske lige nu, men det er ikke givet på sigt. Hvis ikke vi arbejder med en styret udvikling af kommunen, og forholder os attraktiv for ressourcestærke borgere, så er der i fremtiden ikke råd til den høje service, jeg formoder, at mange forventer, når de får brug for den.

Den gamle trælasthandel er lukket ned, og der kommer en ny letbanestation lige uden for døren, hvilket alene taler for at området bliver endnu mere attraktivt med nye eftertragtede boliger, som de også på Åsvinget er.

Som loven foreskriver det, så er der en høringsproces vedr. denne lokalplan. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er sandt, at høringssvar blot ligger gemt væk frem til, at den endelig beslutning skal tages. Alle de indkomne høringssvar bliver lige nu behandlet og fagligt vurderet af forvaltningen. Alle høringssvar gennemgås, hvor man ser på om der er gode inputs, som kan imødekommes. Først herefter vil det blive lagt op til kommunalbestyrelsen i en samlet vurdering. Og sådan forgår den demokratiske proces ved høringssvar i øvrigt altid.

Desværre er tiden ikke til fysiske gode dialogmøder, hvilket jeg virkelig også foretrækker, og plejer at afholde.

At blive hørt er ikke det samme som at få ret, men vi er altid åbne for realistiske, gode input. At fremsende en klage er din ret, beklager hvis du skulle have fået en anden opfattelse. Efter kritik, fra sidste valg, som jeg har taget til mig, fremlægger vi i kommunalbestyrelsen lokalplaner som er klart definerede på det endelige resultat, så det man ser, er det man får.

Intet bliver tilbageholdt eller skjult for borgerne i Vallensbæk.