Orienteringsaften for unge går online

Der bliver for en gangs skyld ikke fysisk fremmøde, når uddannelsesinstitutionen U/Nord holder sin årlige orienteringsaften for nysgerrige unge og deres forældre, der vil finde ud af, om for eksempel en handelsstudentereksamen eller et grundforløb for kommende elever indenfor butik, kontor og meget andet skal være vejen frem efter folkeskolen.

På grund af risiko for Covid-19 smitte har U/Nord udviklet et helt nyt koncept for deres orienteringsaften, og her kan alle deltage sikkert hjemme fra stuen, idet orienteringsaftenen kommer til at foregå online onsdag den 20. januar klokken 19-21.

Man kan deltage via et link, som bliver lagt op på skolens hjemmeside www.unord.dk. Online-arrangementet begynder klokken 19, hvor der bydes velkommen. De forskellige uddannelser; HHX, EUD- og EUX Business og Teknisk EUD, bliver præsenteret gennem oplæg og små videoklip, og man vil møde elever og undervisere, som kan svare på spørgsmål om fag og studiemiljøet.

- Vi vil selvfølgelig helst invitere alle interesserede inden for her på U/NORD i Frederikssund. Men når det nu ikke kan lade sig gøre, har vi lavet et setup, som giver 8.- 9. og 10. klasseseleverne mulighed for at blive klogere på deres valg af ungdomsuddannelse og opleve rammerne her på skolen, fortæller rektor Heidi Post Dam, U/Nord.

Mange af de aktiviteter, som normalt bidrager til at afklare afgangseleverne fra folkeskolen om deres valg af ungdomsuddannelse, blandt andet brobygning, har også været afviklet online i dette skoleår på grund af corona.

- Men der er naturligvis en anden distance, end når man mødes face-to-face. Derfor synes jeg, det er ekstra vigtigt, at vi tilbyder dette on-line arrangement, så vi kan få klæde især afgangseleverne fra grundskolen på til det valg, de snart skal træffe. Vi vil sørge for, at de interesserede på den anden side af skærmen får et godt indblik i vores uddannelser og gode studiemiljø, lover rektor.