Whistleblower-ordning: Fem mails om samme sag

Fredensborg Kommune har haft en såkaldt whistleblowerordning i et år.

Ligesom store virksomheder, myndigheder og cirka 18 andre kommuner fik Fredensborg Kommune med virkning fra 1. januar 2020 en whistleblowerordning, hvor de ansatte anonymt kan indberette uregelmæssigheder, kriminalitet og magtmisbrug anonymt. Men hvad er så kommet for dagens lys ved hjælp af ordningen, der administreres for kommunen af Advokatfirmaet Dahl?