Beredskabskommissionen er dannet

Beredskabskommission er blevet en realitet, nu hvor Lejre Kommune har dannet sig eget brandvæsen.

De sidste medlemmer er udpeget. Politikerne i Lejre har tidligere besluttet, at der indgår en repræsentant fra medarbejderne som medlem af beredskabskommissionen, og at en repræsentant for det frivillige beredskab indgår som observatør.

Brandfolkene har afholdt valg og foretaget sin indstilling, og det bliver Ove Svendsen, der nu får sæde i beredskabskommissionen.

Som observatør, indstillet af Beredskabsforbundet, bliver det viceregionsleder Jens Bredager.

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober, at politikerne Leif Nielsen (S) og Line Holm Jacobsen (V) indtræder i beredskabskommissionen.

Desuden skal politidirektøren være medlem. Politidirektøren har dog ikke stemmeret i bevillingsmæssige spørgsmål.

SN-Brød: Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige og have borgmesteren som formand. Carsten Rasmussen (S) bliver således formand.